×

‘คืนค่าเทอม-เยียวยาเด็ก’ รมช. ศึกษาฯ เผยข้อตกลงร่วม สช.-ผู้บริหาร รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

โดย THE STANDARD TEAM
30.09.2020
 • LOADING...
กนกวรรณ วิลาวัลย์ กระทรวงศึกษาธิการ

วันนี้ (30 กันยายน) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการหารือแนวทางคลี่คลายปัญหาของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ระหว่าง อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) และ พิสุทธิ์ ยงค์กมล ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยผู้แทนโรงเรียน ได้แก่ สุทธิพงศ์ ยงค์กมล, สยมพร ทองเนื้อดี, วริศนันท์ เดชปานประสงค์, บุษรารัตน์ เกิดเพิ่มพูน และ ธนันเดช ยงค์กมล ณ ห้องประชุม สช.

 

โดย ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า การหารือร่วมกันในครั้งนี้ ได้มีบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ สำหรับนักเรียนที่เรียนต่อ ดังนี้

 

 1. ห้องเรียนที่เกิดเหตุ และห้องเรียนที่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจาก สภ.ชัยพฤกษ์ ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ พร้อมคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในห้องนั้น หากผู้ปกครองจ่ายเงินแล้ว โรงเรียนจะดำเนินการคืนให้
 2. โรงเรียนจะเร่งดำเนินการติดกล้องวงจรปิดมุมต่างๆ ให้ครบถ้วน และให้มีจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ที่ผู้ปกครองสามารถนั่งดูได้ที่โรงอาหาร และหากห้องเรียนที่ผู้ปกครองตกลงกันได้ โรงเรียนจะจัดให้มีระบบออนไลน์
 3. โรงเรียนจัดทำป้ายชื่อครู แสดงภาพถ่าย เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครูทุกคนเป็นรูปถ่ายหน้าห้องเรียนทุกห้อง และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน
 4. โรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ของเด็กที่ถูกกระทำ หรือผลกระทบในห้องเรียนที่เกิดเหตุเต็มจำนวนที่จ่ายจริง
 5. ให้โรงเรียนจัดให้มีนักจิตวิทยาไว้สำหรับเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบ โดยจะมีการประเมินและส่งผลการประเมินให้กับผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน และได้ทำความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตเพื่อเข้ามาฟื้นฟูและเยียวยาให้กับนักเรียนและครูโดยด่วน
 6. ให้โรงเรียนอนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตรวจสอบสุขอนามัย ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องนอน โดยต้องขออนุญาตและแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ธุรการก่อน ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการรบกวนกิจกรรมการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตของนักเรียน
 7. ให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนตามหลักโภชนาการ โดยจะแจ้งรายการอาหารให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์ จัดให้มีบริการอาหารอย่างเพียงพอและทั่วถึง พร้อมกับเพิ่มเวลาในการรับประทานอาหารจาก 30 นาที เป็น 40 นาที
 8. ให้โรงเรียนจัดให้มีการคัดกรองด้านสุขภาพจิต ให้แก่ครูไทยและครูต่างชาติ 
 9. ให้โรงเรียนจัดระบบรถรับ-ส่งนักเรียนให้มีที่นั่งเพียงพอ และให้มีการติดตั้งกล้องที่นั่งโดยสารเพื่อดูแลความปลอดภัย และเหตุอันไม่สมควรที่จะเกิดระหว่างการเดินทาง และรายงานจำนวนเด็กนักเรียนที่ขาด ลา มา สาย ทุกวัน
 10. โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น ทุกปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 จัดให้มีการประชุมเริ่มในเดือนตุลาคมนี้

 

ในส่วนกรณีที่ผู้ปกครองประสงค์จะย้ายบุตรหลานไปเรียนต่อที่อื่นนั้น มีมาตรการเยียวยา ดังนี้

 

 1. โรงเรียนพร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารการส่งตัวให้แก่นักเรียนที่ประสงค์จะขอย้ายให้แล้วเสร็จมอบให้ผู้ปกครองภายใน 1 วัน
 2. โรงเรียนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นในปีการศึกษา 2563
 3. โรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ของนักเรียนที่ถูกกระทำ หรือผลกระทบในห้องเรียนที่เกิดเหตุเต็มจำนวนที่จ่ายจริง
 4. ส่วนค่าชดเชยหรือค่าทำขวัญ โรงเรียนจะเร่งดำเนินการให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบโดยด่วนต่อไป

 

“ขอให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกระทรวงศึกษาธิการในการช่วยคลี่คลายปัญหาอย่างดีที่สุด เพื่อความสบายใจของพ่อแม่ผู้ปกครอง และเพื่อให้มีการเร่งรัดติดตามด้วยความรวดเร็ว ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับติดตามการแก้ปัญหากรณีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นิติกรสำนักงานปลัดกระทวง ตัวแทนแทนผู้ปกครอง ศึกษาธิการจังหวัด เป็นคณะทำงาน 

 

“โดยมีอำนาจหน้าที่ในการติดตามการแก้ปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ กับ ศธ. พร้อมนำเสนอข้อตกลงและการปฏิบัติที่จำเป็นเพิ่มเติม และข้อเรียกร้องเพิ่มเติม และรายงานผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำกับดูแล สช. รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยทาง สช. จะประชาสัมพันธ์ข้อตกลงดังกล่าวให้ผู้ปกครองรับรู้อย่างทั่วถึงอีกครั้งหนึ่ง” ดร.กนกวรรณ กล่าว

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising