×

ดัชนีเชื่อมั่นค้าปลีก เม.ย. ‘ทรุดหนัก’ พิษโควิด-19 ฉุดยอดขายสาขาเดิมหดตัวแรง ประเมินกำลังซื้อแย่ลงชัดเจน

02.05.2021
  • LOADING...
ดัชนีเชื่อมั่นค้าปลีก

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีก (Retailer Sentiment Index: RSI) เดือนเมษายน 2564 ปรับลดลงจากเดือนก่อน หลังเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้าง ขณะที่ความไม่ชัดเจนของแนวทางการฉีดวัคซีนกดดันความเชื่อมั่นในระยะต่อไป

 

โดยสมาคมผู้ค้าปลีกไทย รายงานว่า ดัชนี RSI ปรับลดลงมากทั้งในภาวะปัจจุบันและอีก 3 เดือนข้างหน้า โดยดัชนีปรับลดลงมาอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 สะท้อนความเชื่อมั่นที่ลดลงหลังการแพร่ระบาดระลอกเดือนเมษายนกระจายเป็นวงกว้างกว่าที่ผ่านมา ประกอบกับกำลังซื้อที่ฟื้นตัวช้าได้เพิ่มความกังวลให้แก่ผู้ประกอบการ

 

สำหรับความเชื่อมั่นต่อยอดขายสาขาเดิมทุกภูมิภาคปรับลดลงรุนแรงเช่นกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงและเมืองท่องเที่ยว ขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังกังวลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะในระยะ 3 เดือนข้างหน้า ทำให้ความเชื่อมั่นลดลงมาอยู่ต่ำกว่าระดับ 50

 

“ในภาพรวมการแพร่ระบาดระลอกเดือนเมษายนมีแนวโน้มส่งผลกระทบรุนแรงกว่าการระบาดระลอกสอง โดยกระทบต่อทั้งความเชื่อมั่นต่อยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ยอดใช้จ่ายต่อใบเสร็จ (Spending Per Bill) และความถี่ของผู้ใช้บริการ (Frequency)” สมาคมผู้ค้าปลีกไทยระบุ

 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประเมินว่า กำลังซื้อของผู้บริโภคแย่ลงค่อนข้างมากจากเดือนก่อน จากผลของการแพร่ระบาดในเดือนเมษายน รวมถึงความกังวลต่อมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐที่ใกล้หมดลง

 

ส่วนผลกระทบจากการแพร่ระบาดในเดือนเมษายนนั้น ผู้ประกอบการกว่า 60% ประเมินว่า การแพร่ระบาดและจำกัดเวลาขายจะส่งผลให้ยอดขายหดตัว ขณะที่แนวโน้มการบริโภคในไตรมาส 2 ส่วนใหญ่มองว่าจะหดตัวราว 10-30% หากไม่มีมาตรการกระตุ้น

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising