×

ประวิตร แจ้ง กกต. แล้ว พปชร. มีมติขับธรรมนัส-20 ส.ส. พ้นพรรค รอนายทะเบียนฯ ตรวจสอบ

โดย THE STANDARD TEAM
25.01.2022
  • LOADING...
ประวิตร

วันนี้ (25 มกราคม) มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับทราบกรณี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมีหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคจาก 19 คนเหลือ 17 คน โดย 2 คนที่พ้นจากตำแหน่งคือ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค และ ไผ่ ลิกค์ รองเลขาธิการพรรค และหนังสือแจ้งการพ้นจากสมาชิกพรรคของ ร.อ. ธรรมนัส และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 21 คน

 

ทั้งนี้ หนังสือแจ้งดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 38 วรรค 3 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมืองที่กำหนดว่าในกรณีที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองครบวาระ ตาย, ลาออก, เปลี่ยนชื่อตัว, เปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใดๆ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว และให้นายทะเบียนประกาศเหตุดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาซึ่งหลังจากนี้ แสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. รักษาการเลขาธิการ กกต. และนายทะเบียนพรรคการเมืองจะได้ตรวจสอบว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 2 ครั้งในวันที่ 19 มกราคม ก่อนมีมติขับ ร.อ. ธรรมนัส และ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐรวม 21 คน องค์ประชุมและขั้นตอนต่างๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคหรือไม่ รวมถึงประเด็นที่ ศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นร้อง หากเห็นว่าถูกต้องก็จะลงนามรับทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่หากไม่ถูกต้องก็จะมีการแจ้งกลับไปยังพรรคให้ดำเนินการแก้ไข ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาว่านายทะเบียนพรรคการเมืองต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเมื่อใด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising