×

บขส. เปิดจองตั๋วโดยสารผ่านออนไลน์ล่วงหน้า 7 วัน ภาคเหนือ-อีสาน รวม 15 เส้นทาง เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย.

โดย THE STANDARD TEAM
02.06.2020
 • LOADING...

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ออกประกาศแจ้งว่า บขส. พร้อมให้ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า 7 วัน ผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยมีการเปิดเส้นทางภาคเหนือ-อีสาน รวม 15 เส้นทาง แบ่งเป็นเส้นทางภาคเหนือ จำนวน 7 เส้นทาง ประกอบด้วย 

 • เส้นทางกรุงเทพฯ–เชียงใหม่
 • กรุงเทพฯ–เชียงราย
 • กรุงเทพฯ–อุตรดิตถ์
 • กรุงเทพฯ–สวรรคโลก
 • กรุงเทพฯ–แม่สอด
 • กรุงเทพฯ–หล่มสัก
 • กรุงเทพฯ–คลองลาน 

 

และเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 8 เส้นทาง ประกอบด้วย 

 • เส้นทางกรุงเทพฯ–หนองบัวลำภู
 • กรุงเทพฯ–สกลนคร
 • กรุงเทพฯ–เชียงคาน
 • กรุงเทพฯ–สุรินทร์
 • กรุงเทพฯ–บุรีรัมย์
 • กรุงเทพฯ–กันทรลักษ์-อุบลราชธานี
 • กรุงเทพฯ–ศรีสะเกษ
 • กรุงเทพฯ–รัตนบุรี 

 

สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง ต้องจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า 7 วันผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเงื่อนไขการจองตั๋ว ดังนี้

 1. ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 7 วัน ในเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนด
 2. สงวนสิทธิ์การจองตั๋วและเดินทางให้เฉพาะผู้โดยสารคนไทยเท่านั้น กรณีตรวจพบว่าผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เดินทางโดยเด็ดขาด (ตามประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโดยสารหรือเลื่อนการเดินทางทุกกรณี
 3. ห้ามผู้โดยสารลงจากรถระหว่างทาง หรือในสถานที่ซึ่งมิใช่ที่หยุดหรือจอดตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ โดยรถโดยสารจะจอดรับ-ส่งตามจุดที่กำหนดไว้เท่านั้น
 4. ผู้โดยสารที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด และต้องสแกนคิวอาร์โค้ดจากเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com เพื่อเช็กอิน-เช็กเอาต์ หรือกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ 
 5. จองตั๋วได้ที่เว็บไซต์ บขส. www.transport.co.th หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋ว www.busticket.in.th, www.pns-allthai.com, www.thaiticketmajor.com และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven

 

ทั้งนี้ บขส. คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารพนักงาน และมีการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมกำหนด เช่น จัดทำมาตรการเว้นระยะห่าง Social Distancing อย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หากผู้โดยสารครบตามจำนวนที่กำหนดจะไม่รับผู้โดยสารรายใหม่เพิ่มโดยเด็ดขาด งดให้บริการอาหารเครื่องดื่มบนรถโดยสาร และไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานบนรถโดยสาร 

 

โดยจะให้รับประทานอาหารเฉพาะที่จุดพักรถเท่านั้น เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้พนักงานประจำรถ พนักงานประจำสถานี และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อเข้าใช้บริการภายในสถานีขนส่ง และต้องผ่านการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด 

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.transport.co.th, Facebook: บขส. และ LINE: @บขส.

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising