×

เปิดรับอาสาสมัครร่วมวิจัย ฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับชนิดในเข็มที่ 1-2 ระหว่าง AstraZeneca กับ Sinovac

โดย THE STANDARD TEAM
19.06.2021
  • LOADING...
อาสาสมัคร ฉีดวัคซีน สลับ ยี่ห้อ

วานนี้ (18 มิถุนายน) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับอาสาสมัครร่วมโครงการวิจัยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 1 และ 2 แบบสลับชนิด

 

ศ.นพ.ยงระบุว่า ในปัจจุบันการให้วัคซีนโควิด-19 ยังแนะนำให้ฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันทั้งเข็ม ที่ 1 และ 2 ด้วยเหตุผลที่ว่า บางคนฉีดเข็มที่ 1 แล้วเกิดอาการแพ้ จำเป็นต้องฉีดเข็มที่ 2 ต่างชนิดกัน เช่น เข็มแรกฉีด Sinovac เข็มที่สองฉีดเป็น AstraZeneca 

 

สำหรับการฉีดวัคซีน 2 เข็มต่างชนิดกัน จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่วัคซีนขาดแคลน และต้องการฉีดเข็มแรกให้มากที่สุด โดยไม่ต้องเก็บวัคซีนไว้เข็มที่ 2 และเมื่อมีวัคซีนเข็มที่ 2 อาจจะใช้ต่างชนิดกันได้ ดังนั้น การสลับเปลี่ยนวัคซีนจึงต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดก่อนที่จะนำไปใช้จริง โดยโครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว

 

สำหรับโครงการวิจัยดังกล่าวจะเปิดรับสมัครอาสาสมัครมารับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ต่างชนิดกัน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 

กลุ่มที่ 1: ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นยี่ห้อ Sinovac และเข็มที่ 2 เป็นยี่ห้อ AstraZeneca 

 

กลุ่มที่ 2: ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นยี่ห้อ AstraZeneca และเข็มที่ 2 เป็นยี่ห้อ Sinovac 

 

ทั้งนี้ จะมีการบันทึกอาการข้างเคียงของวัคซีนและตรวจวัดภูมิต้านทานเป็นระยะ เพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการก่อนนำไปใช้จริง

 

ผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัคร สามารถสมัครได้ที่นี่

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising