×

หมอเพชรดาว ขอจัดสรรงบลดความเหลื่อมล้ำลงจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มงบป้องกันเด็ก-เยาวชนจากยาเสพติด

โดย THE STANDARD TEAM
01.06.2022
  • LOADING...
จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (1 มิถุนายน) พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย อภิปรายงบประมาณในส่วนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ยังคงมีงบประมาณพิเศษต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงในทุกด้าน ถึงแม้ในปี 2566 งบประมาณพิเศษจะถูกตัดแต่ยังเป็นงบประมาณที่ก้อนใหญ่

 

สำหรับแผนงานบูรณาการงบประมาณประจำปี 2566 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่ 2.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมการจัดสรรงบประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว 5.1 แสนล้านบาท ซึ่งถือเป็นงบประมาณจำนวนมหาศาลแต่ไม่สามารถที่จะเห็นด้านกายภาพ แม้แต่เรื่องสายไฟฟ้าลงดิน

 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดของงบประมาณตามโครงการต่างๆ ส่วนใหญ่แทบจะการไม่มีการปรับเปลี่ยน เช่น โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี เด็ก และเยาวชน ยังคงอยู่ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่น้อยมากเพียง 2.6 ล้านบาทเท่านั้น และถึงแม้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแผนบูรณาการที่ 177 ล้านบาท งบประมาณดังกล่าวเป็นเพียงเงินผ่านท่อ

 

ดังนั้นจึงขอฝากไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่จะตั้งขึ้นในวาระที่ 2 ให้ช่วยดูเรื่องการจัดสรรงบประมาณไม่ให้ผิดฝาผิดตัว และเมื่อย้อนกลับไปดูสัดส่วนคนจนในจังหวัดภาคใต้ถึงความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันพบว่าจังหวัดที่รวยและจังหวัดที่จนมีความแตกต่างกันมาก เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังมีการกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ส่วนกลาง เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีลักษณะการจัดสรรงบประมาณแบบรวมศูนย์กระจุกตัว ซึ่งเป็นสาเหตุถึงการเกิดความเหลื่อมล้ำตามมา

 

“จึงอยากเห็นงบประมาณทุกส่วนตอบโจทย์ที่เกิดขึ้นได้แม้จะเป็นงบประมาณของกระทรวงหรืองบประมาณส่วนท้องถิ่น” พญ.เพชรดาวกล่าว

 

พญ.เพชรดาวกล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกันงบประมาณในส่วนของการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดไม่ควรถูกตัดลด เนื่องจากปัจจุบันในทุกพื้นที่ยังพบเห็นปัญหาเรื่องยาเสพติดอยู่ ในทางกลับกันปัญหาเรื่องยาเสพติดในตัวชี้วัดของแต่ละกระทรวงนั้นมีอัตราที่ลดลง แต่เหตุใดปัญหาเรื่องยาเสพติดไม่มีการลดลงตามอัตราตัวชี้วัดเลย ขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณในปี 2566 แทบจะไม่เห็นงบประมาณในการป้องกันเด็กและเยาวชนในเชิงคุณภาพเลย ดังนั้นจึงฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้พิจารณางบประมาณในส่วนนี้ด้วย

 

พร้อมกันนี้ พญ.เพชรดาวกล่าวว่า จะรับหลักการต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising