×

ปภ. รายงานเหตุอุทกภัยภาคใต้ 5 จังหวัด ได้รับผลกระทบ 19,624 ครัวเรือน ภาพรวมน้ำลดลงเกือบทุกพื้นที่

โดย THE STANDARD TEAM
26.12.2023
  • LOADING...

วันนี้ (26 ธันวาคม) เวลา 06.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเหตุอุทกภัยช่วงวันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม 5 จังหวัด 24 อำเภอ 92 ตำบล 384 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 19,624 ครัวเรือน ได้แก่

 

  1. สตูล เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอควนโดน รวม 4 ตำบล 14 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,222 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
  2. สงขลา เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอสะบ้าย้อย รวม 3 ตำบล 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 190 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
  3. ปัตตานี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี, อำเภอกะพ้อ, อำเภอทุ่งยางแดง และอำเภอหนองจิก รวม 8 ตำบล 12 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,108 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
  4. นราธิวาส เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส, อำเภอแว้ง, อำเภอสุคิริน, อำเภอจะแนะ, อำเภอระแงะ, อำเภอสุไหงปาดี, อำเภอศรีสาคร, อำเภอยี่งอ, อำเภอเจาะไอร้อง, อำเภอรือเสาะ และอำเภอบาเจาะ รวม 57 ตำบล 299 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 16,680 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
  5. ยะลา เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา, อำเภอธารโต, อำเภอยะหา, อำเภอบันนังสตา, อำเภอกาบัง และอำเภอรามัน รวม 20 ตำบล 48 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 424 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

 

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลงเกือบทุกพื้นที่ สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง

 

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ ‘ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784’ โดยเพิ่มเพื่อน LINE: @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน THAI DISASTER ALERT

 

อ้างอิง: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising