×

มหาดไทยออกหนังสือด่วนที่สุดถึงทุกจังหวัด ขอภาคเอกชนงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน ป้องกันโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
14.03.2020
  • LOADING...
Covid-19 Cover

ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และเสี่ยงแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยไม่จำเป็น เช่น คอนเสิร์ต กีฬา เป็นต้น

และขอให้ทุกจังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่

 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising