×

ชวนแนะรัฐบาล หากเห็นว่า พ.ร.บ. ประชามติฯ ไม่เร่งด่วน เลื่อนไปพิจารณาสมัยหน้าได้

โดย THE STANDARD TEAM
24.03.2021
  • LOADING...
ชวนแนะรัฐบาล หากเห็นว่า พ.ร.บ. ประชามติฯ ไม่เร่งด่วน เลื่อนไปพิจารณาสมัยหน้าได้

วันนี้ (24 มีนาคม) ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ยืนยันว่าการเปิดประชุมสมัยวิสามัญรัฐสภาในวันที่ 7-8 เมษายนนี้ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ว อีกทั้งได้คุยกับประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ก็ย้ำว่าจะพิจารณาเสร็จทันเวลา ด้านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็เห็นด้วยกับวันดังกล่าวว่าเป็นเวลาที่เหมาะสม แต่ยังไม่บรรจุระเบียบวาระ เพราะต้องรอให้กรรมาธิการพิจารณาเสร็จก่อน 

 

ดังนั้น หากรัฐบาลเห็นว่ากฎหมายประชามติไม่ใช่เรื่องด่วน ยังไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาในสมัยวิสามัญนี้ ก็เป็นสิทธิ์ที่รัฐบาลจะนำไปพิจารณาในการประชุมสมัยสามัญทั่วไปที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมได้ เพราะสภามีหน้าที่เพียงแค่ประสานงานให้ทุกฝ่ายเท่านั้น 

 

และหากร่าง พ.ร.บ. ประชามติฯ ไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา รัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยลาออกหรือไม่ ชวนปฏิเสธแสดงความเห็น และไม่แน่ใจว่าในอดีตเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือไม่ บอกได้เพียงว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาล

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising