×

กรมอนามัยแนะ โรงเรียน-สถานประกอบการคุมเข้มความสะอาด หลังพบรายงานอุจจาระร่วงเฉียบพลันในหลายพื้นที่

โดย THE STANDARD TEAM
13.06.2023
  • LOADING...
โรคอุจจาระเฉียบพลัน

วานนี้ (12 มิถุนายน) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่แปรปรวนในประเทศไทย ทั้งฝนตกและอากาศเย็น ส่งผลให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเชื้อโนโรไวรัสและโรต้าไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอุจจาระเฉียบพลันหรืออุจจาระร่วงรุนแรง 

 

โดยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พบนักเรียนจำนวนกว่า 80 คน ท้องร่วงเฉียบพลันในโรงเรียน รวมทั้งรายงานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดจันทบุรีว่า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 มีคณะศึกษาดูงานที่เข้าพักในรีสอร์ตจังหวัดจันทบุรีจำนวน 20 คน มีอาการอาหารปวดท้อง ถ่ายเหลว และอาเจียน 

 

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นการระบาดของโรคอุจจาระเฉียบพลันที่เกิดขึ้นเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนและที่พัก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มอบหมายให้ทีมภารกิจปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมดำเนินงานร่วมกับพื้นที่ สื่อสาร สร้างการรับรู้ และเน้นย้ำให้โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรมแรม รีสอร์ต สถานประกอบการ ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาด และประชาชน ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในทุกพื้นที่และทุกกลุ่มวัย คือ 

 

  1. สำรวจและประเมินสุขลักษณะของสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค สถานประกอบการ กระบวนการผลิตของสถานประกอบการ กิจการ และแหล่งผลิตอาหารและน้ำดื่มน้ำใช้ เช่น ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาดสด ระบบประปาชุมชน โรงงานผลิตน้ำแข็ง และน้ำดื่ม เป็นต้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

 

  1. ให้คำแนะนำในการดูแล ควบคุม กำกับการประกอบการ การจัดการกระบวนการผลิต ของสถานประกอบการ กิจการ แหล่งผลิตอาหารและน้ำดื่ม-น้ำใช้ให้มีความสะอาด มีการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรค การดูแลส้วมให้สะอาด รวมทั้งดูแลสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ปรุงประกอบอาหาร และผู้ที่มีการสัมผัสอาหารและน้ำดื่ม

 

  1. สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ดูแลสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหาร ครู และนักเรียน ให้มีการสังเกตและประเมินความเสี่ยงในพื้นที่และจุดที่มีความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรค รวมทั้งการดูแลสุขลักษณะของอาคาร สถานที่ต่างๆ ให้มีความสะอาด มีการฆ่าเชื้อโรค และจัดการขยะอย่างถูกต้อง 

 

“ทั้งนี้ กลุ่มเด็กเล็กถือเป็นกลุ่มเสี่ยง กรมอนามัยจึงขอให้ครูและผู้ดูแลเด็กเล็กให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยจัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ พร้อมให้ความรู้แก่นักเรียนในการดูแลสุขภาพและส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล 

 

“หากมีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลันหรือเสี่ยงเกิดภาวะร่างกายสูญเสียเกลือแร่ อ่อนแรงเบื้องต้นให้ดื่มเกลือแร่ Oral Rehydration Salt (ORS) และหากมีอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันที 

 

“สำหรับผู้ประกอบหรือปรุงอาหารควรมีสุขอนามัยที่ดี ดูแลสุขลักษณะอาคารสถานที่ สถานที่ผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็งได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และประชาชนควรมีพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ดี โดยกินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางของตนเอง ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำห้องส้วม และเมื่อสัมผัสจุดสัมผัสร่วม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์และรับประทานอาหารในร้านจำหน่ายอาหารที่สะอาด เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน” นพ.สุวรรณชัย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising