×

Re-Solution ภาคประชาชนบุกสภา ยื่น 150,921 รายชื่อ ขอแก้รัฐธรรมนูญ รื้อระบอบประยุทธ์ ยกเลิก ส.ว.

โดย THE STANDARD TEAM
30.06.2021
  • LOADING...
Re-Solution ภาคประชาชนบุกสภา ยื่น 150,921 รายชื่อ ขอแก้รัฐธรรมนูญ รื้อระบอบประยุทธ์ ยกเลิก ส.ว.

วันนี้ (30 มิถุนายน) ที่อาคารรัฐสภา สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก กลุ่ม ‘Re-Solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่’ นำโดย พริษฐ์ วัชรสินธุ, ปิยบุตร แสงกนกกุล, ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ และคณะผู้ริเริ่มเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพื่อนำ 150,921 รายชื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ

 

พริษฐ์กล่าวว่า ตราบใดที่เรายังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ภายใต้อำนาจระบบ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่สามารถควบคุมกลไกรัฐได้นั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้จะมีการคว่ำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ไป 12 ฉบับ แต่ประชาชนก็ไม่ย่อท้อ ได้รวบรวมรายชื่อเพื่อเปิดประตูให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้ง เพื่อสกัดกั้นระบอบประยุทธ์ โดยยกเลิกอำนาจของวุฒิสภา ปฏิรูปที่มาของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ รวมถึงการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการลบล้างผลพวงรัฐประหาร

 

ขณะที่ปิยบุตรกล่าวว่า การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งนี้จะเป็นตัวกระตุ้นเตือนจิตสำนึกของสมาชิกรัฐสภาว่าไม่ใช่มีหน้าที่ในการตีตกกฎหมายอย่างง่ายดายเหมือนครั้งที่ผ่านมา หากวุฒิสภาไม่อยากให้แก้ไขก็แสดงให้เห็นว่าระบบมีปัญหา เพราะผู้แทนเข้ามาทำงานแล้วไม่สามารถทำในสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องได้

 

กลไกรัฐธรรมนูญที่วางมาตรา 256 ไว้กำหนดให้ต้องมีเสียงของ ส.ว. อย่างน้อย 1 ใน 3 หรือ 84 เสียงในการลงมติเห็นชอบด้วยเป็นอุปสรรคการแก้รัฐธรรมนูญ และหาก ส.ว. คว่ำการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนอีกครั้ง ก็จะเป็นการขัดขวางเสียงประชาชน แสดงให้เห็นถึงเวลาสุดท้ายของวุฒิสภาที่ใกล้เข้ามาถึงเรื่อยๆ ซึ่งสะท้อนว่าวุฒิสภาปิดประตูไม่ให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดย ส.ว. จะต้องชี้แจงเหตุผลถึงการไม่รับร่างฉบับประชาชน หากวุฒิสภาคว่ำร่าง ทางกลุ่ม Re-Solution ยืนยันจะรณรงค์กดดันไปยังวุฒิสภาด้วยการเสนอร่างกฎหมายภาคประชาชนต่อๆ ไป พร้อมตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ประเทศไทยจะปกครองด้วยเสียงส่วนน้อยจาก 250 ส.ว. ที่ คสช. แต่งตั้งอย่างนั้นหรือ  

  

อย่างไรก็ตาม สมบูรณ์กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ที่กลุ่ม Re-Solution ได้ยื่นขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสภาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางฝ่ายกฎหมายสภาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และหลังจากนี้จะนำรายชื่อผู้เสนอกฎหมายทั้งหมดเข้าตรวจสอบกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ว่าเป็นรายชื่อถูกต้องหรือไม่ และเมื่อตรวจสอบเสร็จก็จะเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนพิจารณาและแสดงความเห็นอีกครั้งตามมาตรา 77 วรรคสอง ก่อนเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาจะบรรจุเข้าสู่วาระต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising