×

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ออกประกาศสนับสนุนข้อเรียกร้องของ YNAC นำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติด และใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น

โดย THE STANDARD TEAM
04.06.2024
  • LOADING...

วันนี้ (4 มิถุนายน) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกประกาศ ที่ รอ.ทั่วไป 38/2567 ลงนามโดย ศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ตามที่ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, สมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย และเครือข่ายภาคประชาสังคม เรียกร้องกระทรวงสาธารณสุขให้ทบทวนสถานภาพของกัญชา โดยนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดอีกครั้งนั้น

 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยมีความเห็นมาตลอดว่า กัญชามีทั้งประโยชน์และโทษ เหมือนดาบสองคมที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างมาก ขณะเดียวกันในด้านของประโยชน์นั้น มีข้ออ้างและหลักฐานเชิงการแพทย์บางส่วนที่แสดงว่า สารบางชนิดในกัญชา เช่น Cannabidiol (CBD) มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นยาต่อไปได้ แต่ยังต้องอาศัยการศึกษาเพื่อให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์มากขึ้น

 

ราชวิทยาลัยฯ เห็นว่าความพยายามในการพัฒนาพืชสมุนไพรไทยเพื่อเป็นยารักษาโรคเป็นแนวคิดที่ดี แต่ควรมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูกจนการนำไปใช้ประโยชน์ วิธีการผลิตและการศึกษาที่ถูกต้องตามหลักการของวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และผลการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การใช้เพื่อทางการแพทย์จึงควรอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

 

นอกจากนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่ากัญชาก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย โดยเฉพาะเยาวชนและหญิงตั้งครรภ์ ทั้งยังมีผลกระทบทางอ้อมในทางลบต่อสังคมอีกด้วย เช่น อุบัติเหตุและการสูญเสียทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น พืชกัญชาโดยเฉพาะส่วนที่มีปริมาณสาร Tetrahydrocannabinol (THC) สูง ควรได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด

 

ราชวิทยาลัยฯ ขอให้การสนับสนุนข้อเรียกร้องนี้ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยขอให้ปรับกัญชาเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 และใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น

 

พร้อมกันนี้ ราชวิทยาลัยฯ ขอเชิญชวนอายุรแพทย์ทุกท่านได้พิจารณาร่วมกัน ให้ความเห็นสนับสนุนในข้อดังกล่าว โดยร่วมลงชื่อภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2567

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising