×

พาณิชย์เตรียมพร้อมก่อนลงนาม RCEP ปีหน้า พร้อมกางแผนประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วน

โดย THE STANDARD TEAM
08.11.2019
  • LOADING...

อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยหลังจากผู้นำประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 16 ประเทศ ร่วมกันออกแถลงการณ์ประกาศความสำเร็จการเจรจาอาร์เซ็ปเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่กรุงเทพฯ ว่า

 

สมาชิกอาร์เซ็ป 15 ประเทศ สามารถปิดการเจรจาจัดทำความตกลงอาร์เซ็ปทั้ง 20 บท และการเจรจาเปิดตลาดในส่วนที่สำคัญทุกประเด็นได้แล้ว และมอบให้คณะเจรจาไปเริ่มขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมาย เพื่อลงนามความตกลงอาร์เซ็ปปี 2563 ส่วนอินเดียยังมีประเด็นคงค้างที่จะต้องเจรจาต่อ ซึ่งสมาชิกอาร์เซ็ปจะทำงานร่วมกัน เพื่อหาข้อยุติในประเด็นคงค้างของอินเดียต่อไป 

 

หลังจากนี้สมาชิกอาร์เซ็ปทั้ง 15 ประเทศ จะจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ เพื่อขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมายของความตกลงทั้ง 20 บท โดยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีเวลาเพียงพอในการดำเนินกระบวนการภายในของตนเองให้เสร็จสิ้น เพื่อให้ทั้ง 15 ประเทศ สามารถลงนามร่วมกันได้ในปี 2563 ตามที่ผู้นำตั้งเป้าไว้ โดยในส่วนของไทยจะต้องดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

 

ทั้งนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้กำหนดแผนการทำงาน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องความตกลงอาร์เซ็ป ได้แก่ จัดประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ข้อมูลสำคัญที่ได้จากการเจรจา รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้นำอาร์เซ็ปเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และหารือการเตรียมการของฝ่ายไทย 

 

โดยจะมีการจัดสัมมนาใหญ่เรื่องอาร์เซ็ปวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่กรุงเทพฯ และลงพื้นที่จัดสัมมนาต่างจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา อุดรธานี และชลบุรี ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลความตกลงให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงการเตรียมตัวใช้ประโยชน์จากความตกลงทุกมิติ และการปรับตัวจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าแม้อินเดียจะยังไม่เข้าร่วมปิดดีลความตกลงอาร์เซ็ปขั้นนี้ แต่ความตกลงอาร์เซ็ปที่มีสมาชิก 15 ประเทศ ยังคงเป็นความตกลงการค้าเสรี (FTA) ฉบับใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีประชากรรวมกันกว่า 2.2 พันล้านคน หรือประมาณร้อยละ 30 ของประชากรโลก มีมูลค่า GDP กว่า 24.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 28.96 ของ GDP โลก และมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 10.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 27.22 ของมูลค่าการค้าโลก โดยปี 2561 ไทยกับประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป 15 ประเทศ มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 2.8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 57.31 ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย ไทยมีมูลค่าการส่งออกไปประเทศสมาชิกกว่า 1.41 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 55.79 ของการส่งออกรวมของไทย และมีมูลค่านำเข้าจากประเทศสมาชิกกว่า 1.45 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 58.74 ของการส่งออกของไทย ซึ่งอาร์เซ็ปจะช่วยสร้างแต้มต่อ ลดความซ้ำซ้อนเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้า ประสานกฎระเบียบและมาตรการทางการค้า ส่งผลให้มีการยอมรับกฎเกณฑ์ด้านมาตรฐานต่างๆ ระหว่างกัน และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคและในโลก

 

นอกจากนี้ อาร์เซ็ปจะช่วยสร้างโอกาสการส่งออกของไทยในตลาดใหม่ๆ ที่การทำ FTA ระหว่างไทย อาเซียน และสมาชิกอาร์เซ็ป ซึ่งในช่วงที่ผ่านมายังเปิดตลาดไม่มากพอ 

 

โดยสินค้าที่คาดว่าไทยจะได้รับประโยชน์จากการที่สมาชิกอาร์เซ็ปเปิดตลาดเพิ่มเติมให้ เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า, พลาสติกและเคมีภัณฑ์, ยานยนต์และชิ้นส่วน, ยางล้อ, เส้นใย, สิ่งทอ, เครื่องแต่งกาย, ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และกระดาษ

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories