×

สี่แยกราชประสงค์ในวันที่นักท่องเที่ยวจีนหายไป

โดย THE STANDARD TEAM
18.02.2020
  • LOADING...

ศาลท้าวมหาพรหมเงียบเหงาลงถนัดตา จากปกติที่จะเต็มไปด้วยผู้คน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะมากราบไหว้ขอพรตามความเชื่อ

 

จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่มีจุดศูนย์กลางการแพร่ระบาดที่ประเทศจีน ไม่เพียงแต่กระทบปัญหาด้านสุขภาพ แต่ยังสะเทือนไปถึงเศรษฐกิจปากท้อง

 

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินประเมินว่ากรณีที่ทางการจีนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ภายใน 3 เดือน คาดว่านักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางมายังประเทศไทยจะหายไปประมาณ 1.6 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยลดลงไปกว่า 80,000 ล้านบาท และฉุดให้ GDP ของไทยในปี 2563 ลดลง 0.4%

 

แต่ถ้าเป็นกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสต่อเนื่องยาวไปจนถึง 6 เดือน คาดว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนที่หายไปเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3.5 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยลดลงไปกว่า 170,000 ล้านบาท และฉุดให้ GDP ของไทยในปี 2563 ลดลง 1.0%

 

นอกจากนี้ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินได้ศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบจากการหดตัวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว โดยข้อมูลสถิติการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนจากฐานข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมใช้จ่าย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.การช้อปปิ้ง (ค้าปลีก) 2.ที่พักแรม 3.ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 4.การเดินทาง และ 5.การบันเทิงหรือสันทนาการต่างๆ

 

ดังนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้จ่ายดังกล่าว โดยเฉพาะในจังหวัดที่คนจีนนิยมท่องเที่ยว เช่น กรุงเทพฯ, ชลบุรี, ภูเก็ต, เชียงใหม่, กระบี่, สุราษฎร์ธานี และเชียงราย

 

ทั้งนี้คาดว่ากลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการที่รายได้นักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก คาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ 25,000-54,000 ล้านบาท 

 

ธุรกิจที่พักแรม คาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ 21,000-45,000 ล้านบาท

 

ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม คาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ 16,000-34,000 ล้านบาท

 

และธุรกิจขนส่ง คาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ 7,500-16,000 ล้านบาท 

 

 

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories