×

สว. 67 : กกต. ตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน 216 ชุด 648 คน ป้องปราม ระงับเหตุ และรายงานผล เลือก สว. ทั่วประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
29.05.2024
  • LOADING...

วันนี้ (29 พฤษภาคม) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า กกต. มีคำสั่งแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการป้องปรามและหาข่าวเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 216 ชุด 648 คน โดยมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 โดยมีหน้าที่ ดังนี้

 

  1. ป้องปรามและหาข่าวเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

  1. เผชิญหรือระงับเหตุการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งการค้น จับกุม ควบคุม ผู้กระทำความผิดนำส่งพนักงานสอบสวนหรือนำส่งศาลแล้วแต่กรณี เมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 

 

  1. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง หรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

ทั้งนี้ ชุดเคลื่อนที่เร็วจะปฏิบัติหน้าที่ใน 77 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2567

 

อัปเดตข่าวล่าสุด เลือก สว. 2567 เกาะติดผลการเลือก สว. ได้ที่ https://thestandard.co/thai-senate-election-2024/, Facebook : THE STANDARD และ YouTube : THE STANDARD

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising