×

โรมตั้งกระทู้ถามนายกฯ ปมคัดเลือกตำรวจราบ รมช.กลาโหมมาตอบแทน ยืนยันเป็นไปตามระเบียบ ธำรงวินัยเพื่อสำนึกหน้าที่

โดย THE STANDARD TEAM
25.11.2021
  • LOADING...
รังสิมันต์ โรม

วันนี้ (25 พฤศจิกายน) ที่อาคารรัฐสภา รังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ตั้งกระทู้ถามทั่วไป เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายตำรวจและการคัดเลือกตำรวจราบ โดยเป็นการตั้งถาม พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขณะที่ พล.อ. ประยุทธ์ ได้มอบหมายให้ พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้เข้าตอบกระทู้ถามแทน

 

ก่อนการตั้งกระทู้ถาม รังสิมันต์ได้อภิปรายว่า ตนเองตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับตำรวจแต่เหตุใดจึงได้มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ามาตอบกระทู้เกี่ยวกับกิจการตำรวจ และแทบจะกลายเป็นประเพณีไปแล้วที่นายกรัฐมนตรีไม่เดินทางเข้าตอบกระทู้ถามของ ส.ส. และกิจการตำรวจที่เกิดปัญหาขึ้น ส.ส. จะไม่สามารถที่จะตั้งคำถามไปยังนายกรัฐมนตรีได้เลย เพราะผู้ที่ตอบคำถามจะไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตั้งคำถามโดยตรง และหลายครั้งคำตอบที่เตรียมมาก็ไม่ตรงกับคำถาม

 

รังสิมันต์อภิปรายอีกว่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตนได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงความผิดปกติในการแต่งตั้ง เลื่อนขั้น และโยกย้ายนายตำรวจที่ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ เคยเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (กตร.) จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 และนายกรัฐมนตรีก็เข้ามาเป็นประธานต่อจนถึงปัจจุบัน

 

การตั้งกระทู้ถามในครั้งนั้นตนก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน จึงเป็นที่มาในการตั้งกระทู้ถามในครั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนถึงกรณีที่ พล.ต.ท. ‘ต’ และ พล.ต.ต. ‘จ’ มีความสัมพันธ์เป็นญาติพี่น้องกับราชเลขานุการในพระองค์ฯ และผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ซึ่งมีตำแหน่งในคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ซึ่งนายตำรวจดังกล่าวได้นำหลักสูตรจิตอาสา ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับอดีตผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร (สภ.) เมืองนครสวรรค์ มาเป็นเหตุผลที่ระบุในหนังสือสนับสนุนการแต่งตั้งนายตำรวจที่อยู่นอกหน่วยบังคับบัญชาของตน ซึ่งน่าจะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งการกระทำดังกล่าวกลับได้รับข้อยกเว้นและได้เลื่อนขั้นเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งในชั้นของ กตร. และคณะรัฐมนตรี (ครม.)

 

นอกจากนั้นยังมีหนังสือถึงตำรวจราบ จากราชเลขานุการในพระองค์ฯ ในการคัดเลือกนายตำรวจโดยไม่แจ้งว่าจะให้ไปอยู่ในสังกัดใด และต่อมาได้แจ้งภายหลังว่าจะให้ไปเป็นตำรวจราบในพระองค์นอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอตั้งถามว่า เพราะเหตุใดจึงปล่อยให้มีนายตำรวจอ้างหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ไปออกตั๋วสนับสนุนขอแต่งตั้งนายตำรวจนอกหน่วยตนเอง และเพราะเหตุใดถึงสั่งธำรงวินัยนายตำรวจที่ไม่สมัครใจในการโอนย้ายไปเป็นตำรวจราบ และมีรายละเอียดในการใช้งบประมาณอย่างไร

 

ต่อมา พล.อ. ชัยชาญ ได้ลุกขึ้นตอบกระทู้ถามทั่วไปแทน พล.อ. ประยุทธ์ ว่า นายกรัฐมนตรีได้ย้ำในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจในวาระต่างๆ ให้ดำเนินการตามระเบียบคำสั่งและวิธีการอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงหลักอาวุโสและขีดความสามารถ เนื่องจากตำรวจเป็นข้าราชการที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นการแต่งตั้งจึงต้องทำให้เกิดความยุติธรรมสูงสุด ขณะที่ในการดำเนินการปรับย้ายข้าราชการตำรวจลงตำแหน่งต่างๆ ได้ยึดหลักอยู่ 3 ประการ คือ

 

  1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

 

  1. ปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโยกย้ายและการจัดลำดับอาวุโส

 

  1. ปฏิบัติตามกฎของ กตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2561

 

ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ตำรวจแห่งชาติใช้พิจารณาโยกย้ายนายตำรวจลงสู่ตำแหน่งต่างๆ ในแต่ละปี ซึ่งขั้นตอนในการปรับย้ายจะมีการจัดลำดับอาวุโสและให้ระดับกองบัญชาการดำเนินการจัดการแต่งตั้งตามลำดับ

 

กรณีคำถามเรื่องการแต่งตั้งนั้นไม่เป็นไปตามกฎของ กตร. โดยกรรมการ กตร. ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และผู้ทรงคุณวุฒิที่รับการแต่งตั้ง ซึ่งจะพิจารณาตามหลักอาวุโสและความสามารถ รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประกอบกัน ซึ่งหากการแต่งตั้งไม่เป็นไปตามกฎของ กตร. ก็จะกลับมาพิจารณาในชั้นพิจารณาอีกครั้ง

 

พล.อ. ชัยชาญ ระบุว่า ที่รังสิมันต์ได้ตั้งกระทู้ถามว่าการแต่งตั้งไม่เป็นไปตามกฎระเบียบนั้น ยืนยันว่าเป็นไปด้วยความเหมาะสม และในแต่ละปีมีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการและมีตำแหน่งที่ว่างเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการดำเนินการทุกอย่างจึงต้องใช้ข้อมูลและประวัติมาพิจารณาอย่างรอบคอบว่าบุคคลนั้นมีขีดความสามารถอย่างไรที่จะจัดลงตำแหน่งต่างๆ

 

สำหรับประเด็นเรื่องการปรับย้ายข้าราชการตำรวจออกนอกหน่วยสังกัดนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาและดำเนินการตามขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การสอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบความพร้อมของร่างกายและการฝึก และการสอบถามความมั่นใจของข้าราชการตำรวจที่จะโอนย้ายออกนอกหน่วย

 

พล.อ. ชัยชาญ กล่าวอีกว่า สำหรับการธำรงวินัยในข้าราชการทหารและตำรวจถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ บุคคลที่สมัครใจเข้ารับราชการทหารตำรวจที่ผ่านมาก็จะต้องมีการฝึกธำรงวินัยมาตามลำดับ และมีการทบทวนการฝึกตามวงรอบการฝึกประจำปีของทุกหน่วย ดังนั้นธำรงวินัยจึงถือเป็นการทบทวนให้ข้าราชการที่แต่งเครื่องแบบและมีอาวุธจะต้องมีระเบียบวินัยและมีความสำนึกต่อหน้าที่

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising