×

ตำรวจสอบสวนกลางตั้งศูนย์ปราบอาชญากรรมขบวนรถไฟฯ สุ่มตรวจ 30 ขบวนต่อวัน

โดย THE STANDARD TEAM
04.03.2024
  • LOADING...
อาชญากรรมขบวนรถไฟ

ความคืบหน้าหลังจากที่พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 มีคำสั่งให้ยกเลิกกองบังคับการตำรวจรถไฟ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ซึ่งต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยบนขบวนรถโดยสาร เพื่อป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยบนรถโดยสาร

 

วันนี้ (4 มีนาคม) ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร จึงได้จัดตั้ง ‘ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง’ (ศปรฟ.บช.ก.) เพื่อดำเนินภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามการกระทำความผิดและอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ 

 

รวมถึงดูความปลอดภัยของประชาชนบนขบวนรถไฟ โดยเฉพาะขบวนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม รวม 30 ขบวนต่อวัน เช่น ขบวนรถไฟสายเหนือ (กรุงเทพฯ-เชียงใหม่) สายตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ-หนองคาย) และสายใต้ (กรุงเทพฯ-หาดใหญ่)

 

นอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือด้านข้อมูล ข่าวสาร กับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์อาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนขบวนรถไฟ รวมถึงการติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมใหม่มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

 

ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดบนขบวนรถไฟได้ที่เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ศปรฟ.บช.ก.)

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising