×

ก้าวไกล-ประชาธิปัตย์ ตั้งคำถามมาตรการรับมือเพลิงไหม้ตลาดสัตว์เลี้ยง เร่งออกกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์

โดย THE STANDARD TEAM
13.06.2024
  • LOADING...

วันนี้ (13 มิถุนายน) นิติพล ผิวเหมาะ สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีเพลิงไหม้โซนขายสัตว์เลี้ยงตลาดนัดจตุจักร ว่าขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง ทั้งต่อความสูญเสียของผู้ประกอบการและสัตว์เลี้ยงจำนวนมากที่ช่วยเหลือออกมาไม่ทัน แต่จากความน่าสลดของเหตุการณ์ครั้งนี้ คิดว่าเราจำเป็นต้องตั้งคำถามถึงหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย

 

ทุกคนรู้ดีว่าโซนขายสัตว์เลี้ยงในตลาดจตุจักรเป็นแหล่งสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ตั้งแต่พื้นฐานที่สุดไปจนถึงสัตว์ประเภทนำเข้าที่มีราคาแพงและหายาก และบางครั้งผู้ประกอบการบางรายไต่เส้นของกฎหมายไปถึงขั้นขายสัตว์ต้องห้ามด้วยซ้ำ นี่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นกับตลาดจตุจักรมาเป็นเวลานานแล้ว

 

คำถามตัวโตๆ ประการต่อมา คือความเหมาะสมของโครงสร้างสถานที่ และมาตรการรับมือกับเหตุเพลิงไหม้ เป็นที่น่าตั้งคำถามว่ามาตรการรับมืออัคคีภัยของตลาดมีความเหมาะสมดีแค่ไหน โครงสร้างอาคาร รวมทั้งระบบไฟฟ้า ทางเข้า-ทางออก ทางฉุกเฉิน อุปกรณ์ดับเพลิง มีความทันสมัยแค่ไหน

 

“อีกนัยหนึ่ง คำถามก็คือสภาพโครงสร้างของอาคารและสถานที่เหมาะสมหรือไม่กับการเป็นสถานที่เก็บและขายสัตว์เลี้ยงแบบนี้ มาตรการการเก็บ การดูแล เคลื่อนย้ายสัตว์ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือที่ผ่านมาอยู่ในสภาพเอาหูไปนา เอาตาไปไร่ พอๆ กับการไต่เส้นค้าขายสัตว์ผิดกฎหมายอย่างที่เป็นมาตลอด” นิติพลกล่าว

 

นิติพลยังตั้งคำถามถึงสังคมว่า เรายังควรมีสถานที่ค้าสัตว์แบบโซนสัตว์เลี้ยงจตุจักรต่อไปหรือไม่ ถ้าจะมีการค้าสัตว์จริงๆ ควรเป็นสถานที่ที่พวกเขามีพื้นที่มากพอให้ได้ขยับเนื้อขยับตัวโดยไม่แออัดเกินไปหรือไม่ ควรเป็นพื้นที่ที่เปิดโล่งถูกสุขอนามัยกว่านี้หรือไม่ ควรเป็นสถานที่ที่พวกเขาได้รับการเก็บรักษา เคลื่อนย้าย และดูแลอย่างมีจรรยาบรรณมากกว่านี้หรือไม่ ความสุขของเรากำลังเป็นความทุกข์ของพวกเขาหรือไม่

 

ชี้ร่าง พ.ร.บ.ขึ้นทะเบียนสัตว์ จุดเริ่มแก้ปัญหา

 

ขณะที่ ร่มธรรม ขำนุรักษ์ สส. พัทลุง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้โซนสัตว์เลี้ยง ตลาดนัดจตุจักรว่า เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายมากมาย โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยง 5,000 กว่าตัว สร้างความสะเทือนใจ และจุดประเด็นปัญหาเรื่องสัตว์ในประเทศไทย ถือเป็นบทเรียนที่สำคัญต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสัตว์ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่จำหน่ายสัตว์เลี้ยง และการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์

 

จากเหตุการณ์นี้ ส่วนตัวจึงเห็นด้วยกับสมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย) และภาคีเครือข่ายองค์กรด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย ที่มีข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นการเร่งตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ และหาแนวทางป้องกันในอนาคต การปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ขายสัตว์เลี้ยง การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด ไปจนถึงการผลักดันให้มีกฎระเบียบ มาตรการ หรือกฎหมายด้านสัตว์ที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น

 

โดยในปี 2566 พรรคประชาธิปัตย์ทำงานร่วมกับสมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย) และภาคีองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เนื่องจากปัจจุบันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยง ปัญหาสัตว์จร ตลอดจนการดูแลสัตว์ยังมีปัญหาอยู่ และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขหลายประเด็น โดยร่างพระราชบัญญัตินี้จะเน้นการดูแลสัตว์เลี้ยงทั้งระบบ ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถติดตามสัตว์ได้ การควบคุมดูแลฟาร์มสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันการสูญหายและการเป็นสัตว์จร

 

“การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การควบคุม ดูแล จัดระเบียบสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาสวัสดิภาพสัตว์ การทารุณกรรมสัตว์ และแก้ไขปัญหาสัตว์จรที่เป็นปัญหาใหญ่ในประเทศต่อไปได้” ร่มธรรมกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising