×

ปภ. แจ้ง 8 จังหวัดริมน้ำโขง เฝ้าระวัง-เตรียมพร้อม หลังระดับน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ช่วง 4-10 มี.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
02.03.2022
  • LOADING...
แม่น้ำโขง

วันนี้ (2 มีนาคม) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำของกับกองอํานวยการน้ำแห่งชาติ พบว่า ระดับน้ำจากสถานีจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเพิ่มสูงขึ้น 66 เซนติเมตร หรืออัตราการระบายน้ำจากเดิม 957 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นอัตราการระบายน้ำ 1,463 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เนื่องจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง ระหว่างวันที่ 4-10 มีนาคม 2565 ดังนี้

 

  • ช่วงเหนือเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณสถานีเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คาดการณ์ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2565 ระดับน้ำแม่น้ำโขง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 50-60 เซนติเมตร

 

  • ช่วงท้ายเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย, อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม, อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี คาดการณ์ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2565 ระดับน้ำแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตร โดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไซยะบุรี

 

กอปภ.ก. จึงได้แจ้ง 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ได้แก่ เชียงราย, เลย, หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการน้ำแห่งชาติ โดยติดตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน พร้อมแจ้งเตือนสัญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้ำโขง รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising