×

ผู้ประกอบการสุรา ร้อง กมธ. การสาธารณสุข กรณีถูกหมายเรียก หลังรีวิวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดย THE STANDARD TEAM
04.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (6 มิถุนายน) สมาพันธ์ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสุราแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือให้กับ เอกภพ เพียรพิเศษ ในฐานะโฆษกคณะกรรมมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร และ เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นหนังสือร้องเรียนกรณีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีหมายเรียกผู้แสดงภาพและข้อความประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมากให้เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหา ฐานฝ่าฝืนมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้ประกอบธุรกิจด้านผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นที่ถูกกล่าวโทษ แต่ผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ถูกหมายเรียกเป็นจำนวนมากเช่นกัน อีกทั้งยังเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการที่ได้รับความยากลำบากในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

นอกจากนี้ยังเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของประชาชนในการแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มทางเลือกโดยสุจริตและไม่มีผลประโยชน์ตอบแทน มีความซ้ำช้อนในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การจัดโซนนิ่ง การจำกัดระยะเวลาขาย และจำกัดระยะเวลาจำหน่ายแก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นต้น 

 

เอกภพ เพียรพิเศษ กล่าวภายหลังรับยื่นหนังสือว่า จะรับเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขต่อไป ซึ่งทางคณะกรรมาธิการฯ จะเชิญผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ควรใช้ช่องว่างทางกฎหมายเอาเปรียบประชาชนดังเช่นที่ได้รับการร้องเรียน

 

ขณะที่ เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กล่าวว่า ประชาชนและผู้ประกอบการจำนวนมากได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว และการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงขอส่งต่อเรื่องนี้ไปยังคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories