×

พีทีที สเตชั่น จาก ‘ความครบครันของนักเดินทาง’ สู่การเป็นศูนย์กลางที่จะเติมเต็มทุกความสุข และเติบโตไปพร้อมกับ ‘ผู้คน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม’ [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
14.12.2021
 • LOADING...
พีทีที สเตชั่น

HIGHLIGHTS

5 mins. read
 • ที่ผ่านมา พีทีที สเตชั่น ได้เติบโตเคียงข้างคนไทยในบทบาทของ ‘ความครบครันของนักเดินทาง’ (Life Station) ไม่ว่าใครจะเดินทางไปที่ไหน เหนื่อยล้า อยากแวะพัก หรือเข้าไปทำธุระส่วนตัวเล็กๆ น้อยๆ ก็จะพบกับ พีทีที สเตชั่น ที่เติมเต็มทุกความต้องการ
 • แต่วันนี้เอง พีทีที สเตชั่น ที่ก้าวเข้าสู่บริบทใหม่ สู่การเป็นตรงกลางที่จะร่วมเติมเต็มทุกความสุข และสร้างรอยยิ้มให้ผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พีทีที สเตชั่น เติมเต็มทุกความสุข (Living Community) ซึ่ง พีทีที สเตชั่น รู้ดีว่า การจะเติบโตที่แข็งแรงในอนาคต ทั้ง 3 ส่วนนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะมองข้ามไปไม่ได้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พีทีที สเตชั่น ได้เติบโตเคียงข้างคนไทย ตลอดจนช่วยเติมเต็มทุกความต้องการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค 

 

ไม่ว่าใครจะเดินทางไปที่ไหน เหนื่อยล้า อยากแวะพัก หรือเข้าไปทำธุระส่วนตัวเล็กๆ น้อยๆ ก็จะพบกับ พีทีที สเตชั่น ที่เติมเต็มความต้องการร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ที่หลากหลาย ศูนย์บริการยานยนต์ ธนาคารสาขา ฯลฯ ครอบคลุมในทุกแห่งกว่า 2,000 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) ในทุกชุมชนทั่วประเทศ

 

การเดินทางที่อยู่เคียงข้างกับคนไทยนี้เอง ได้หล่อหลอมให้ พีทีที สเตชั่น เข้าใจว่าต่างพื้นที่ ต่างชุมชน ต่างสังคม ต่างก็มีบริบทในการใช้ชีวิต และความต้องการที่แตกต่างกัน

 

 

จาก ‘ความครบครันของนักเดินทาง’ สู่การเป็นตรงกลางที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  

ดังนั้นจะดีแค่ไหนถ้าความสุขและรอยยิ้ม ไม่ได้เกิดแค่จากการเติบโตของ พีทีที สเตชั่น เพียงอย่างเดียว แต่เป็นความสุขและรอยยิ้มที่ร่วมกันสร้าง และร่วมกันเติบโตไปพร้อมกับ ผู้คน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  

 

วันนี้จึงเป็นดั่งบทพิสูจน์ใหม่ และเป็นดั่งก้าวสำคัญของ พีทีที สเตชั่น ที่ก้าวเข้าสู่บริบทใหม่ในการพัฒนาบทบาทความสำคัญจาก ‘ความครบครันของนักเดินทาง’ (Life Station) สู่การเป็นตรงกลางที่จะร่วมเติมเต็มทุกความสุขให้กับผู้คน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Living Community)

 

ความคิดดังกล่าว เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ได้ดูแลคนไทยในทุกชุมชน จากจำนวนสาขาที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของชุมชนมาอย่างยาวนาน นำมาพัฒนาองค์ประกอบหลายๆ อย่าง ที่นอกจากจุดแข็งเดิมในเรื่องคุณภาพ ความครบครันที่แข็งแกร่งที่สุดในธุรกิจแล้ว ยังพัฒนารูปแบบความสุขในทุกองค์ประกอบทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ความสุขมีองค์ประกอบที่มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม

 

โดยการออกแบบองค์ประกอบให้ ‘เติมเต็มทุกความสุข’ นั้น ได้ถูกพัฒนาออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ให้ครอบคลุมการเติมเต็มความสุขให้ครบทุกความต้องการของคนไทยในทุกระดับด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้

 

เติมเต็มความสุขให้ ‘ผู้คน’ 

‘ลูกค้า’ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ พีทีที สเตชั่น มีวันนี้ ดังนั้นที่ผ่านมา พีทีที สเตชั่น จึงเติมเต็มทุกความสุขด้วยการพัฒนาสินค้า บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย ใส่ใจทุกความต้องการ เพื่อรอยยิ้มของทุกคน โดยประกอบด้วยโครงการต่างดังนี้

 

 

จุดช่วยเหลือเพื่อนเดินทาง – จุดช่วยเหลือเพื่อรถและคนเดินทาง ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้

 

 • จุดช่วยเหลือเพื่อนเดินทาง (มีทุกสถานี) พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และกล่องอุปกรณ์ช่วยเหลือรถยนต์แบบเบา นอกจาก พีทีที สเตชั่น จะให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคในสถานีแล้ว พีทีที สเตชั่น ยังช่วยเหลือบนท้องถนนด้วย จึงมอบบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (Roadside Assistance) 

 

 • ที่จอดรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ – พีทีที สเตชั่น ให้ที่จอดรถและจุดชาร์จไฟกับรถโมบายสโตรคยูนิต (รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่) และรถมูลนิธิ EMS เพื่อรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ในการบริการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันร่วมกับระบบปรึกษาทางไกล ซึ่งเป็นความร่วมมือของพีทีที สเตชั่น กับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และสถาบันประสาทวิทยา

 

 

 • สถานีใส่ใจ – ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะ ซึ่ง พีทีที สเตชั่น ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยมีการให้บริการที่สาคัญคือ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริการ Telemedicine สำหรับกรณีประชาชนที่มีอาการไม่สบาย และต้องการปรึกษาแพทย์ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาล บริการ Smart Locker สำหรับรับยาจากโรงพยาบาลโดยตู้รับยาอัตโนมัติ และบริการตู้จำหน่ายยาสามัญประจำบ้าน และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ปัจจุบันสถานีใส่ใจมีรวม 2 แห่ง ที่พีทีที สเตชั่น จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดอุดรธานี

 

 • Friendly Design…เติมเต็มความสุข ความห่วงใยให้ทุกคน สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ทุพพลภาพ พีทีที สเตชั่น จึงออกแบบพื้นที่ใน พีทีที สเตชั่น เพื่อให้เหมาะกับการเดินทางของคนทุกเพศภาวะ เพื่อสร้างความอุ่นใจว่าทุกคนจะได้รับความสะดวกจากการเดินทาง และเดินทางกับครอบครัวได้อย่างสะดวกสบาย


เติมเต็มความสุขให้ ‘ชุมชน’

ที่ผ่านมา พีทีที สเตชั่น ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีแก่ชุมชน สังคม ผ่านการนำเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของแต่ละท้องถิ่น มาสร้างโอกาสและรายได้ให้คนในท้องถิ่นนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น 

 

 • โครงการพื้นที่ปันสุข…เติมเต็มความสุข ให้รอยยิ้มของเกษตรกร ซึ่งเกิดขึ้นมาโดยมีความต้องการที่จะช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาในการหาช่องทางจำหน่ายผลิตผล พีทีที สเตชั่น จึงให้การสนับสนุนและจัดสรรพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรมาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรได้รับรายได้เต็มๆ จากผลผลิตที่เกิดขึ้นจากความใส่ใจ

 

 

 • ตลาดวิถีชุมชน และโครงการไทยเด็ด โดยเป็นการสนับสนุนความภาคภูมิใจและรายได้ให้แก่ธุรกิจของชุมชน พีทีที สเตชั่น จึงพัฒนาเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านในชุมชนรอบๆ สถานีบริการฯ เข้ามาจำหน่ายสินค้าของชุมชนได้ และยังมีจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการไทยเด็ดที่คัดสรรของเด็ดของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก

 

 • โครงการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน พีทีที สเตชั่น โดยซื้อสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนนำมาเป็นของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ในช่วงปีใหม่ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ สร้างงานให้กับผู้คนในชุมชน 

 

 

 • โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยมาโดยตลอด และในปี 2564 ได้เปิดพื้นที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย เป็นหน่วยบริการฉุกเฉิน จุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และอุปกรณ์การแพทย์ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง และได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ

 

 • พีทีที สเตชั่น หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิค โออาร์ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ จัดตั้งพื้นที่ พีทีที สเตชั่น พระราม 2 ขาออก (กม.12) เป็นจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล เพื่อเป็นอีกช่องทางที่จะสนับสนุนให้ประชาชนได้รับวัคซีนได้เร็วที่สุด โดยมีอาสาสมัครบุคลากรโออาร์ และพนักงานที่เข้ามาช่วยจัดการระบบการฉีดวัคซีนให้สะดวกกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

 

 

เติมเต็มความสุขให้ ‘สิ่งแวดล้อม’ 

การร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่มุ่งดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เป็นสิ่งที่ พีทีที สเตชั่น ทำมาตลอด โดยเฉพาะกับผู้คนในชุมชนและท้องถิ่นโดยรอบ ที่ พีทีที สเตชั่น ตั้งอยู่ผ่านการดำเนินงานและโครงการที่ช่วยลดมลพิษ รวมทั้งการพัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น 

 

 • EV Station เติมเต็มความสุข ลดการเกิดมลพิษ อย่างที่รู้กันว่า รถไฟฟ้ากำลังเป็นหนึ่งในเทรนด์ที่ผู้บริโภคกำลังสนใจ ด้วยมองว่ารถไฟฟ้าจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการช่วยลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม ดังนั้นที่ พีทีที สเตชั่น จึงมีจุดชาร์จไฟ EV Station ให้กับรถไฟฟ้า โดยกำลังขยายจุดชาร์จให้ครบในเส้นทางหลักกว่า 100 จุดครอบคลุมทั้่วประเทศภายในปีนี้ เพื่อสนับสนุนการลดการใช้มลพิษ ให้โลกมีอากาศบริสุทธิ์ ชุมชนมีชีวิตดีขึ้น

 

 

 • แยก แลก ยิ้ม…เติมเต็มความสุข ให้กับโลกและชุมชน โดย พีทีที สเตชั่น พัฒนาโครงการแยก แลก ยิ้ม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการขยะอย่างถูกต้อง และยังช่วยดูแลสังคม ด้วยการนำขยะที่แยกไปขายนำเงินไปสร้างสาธารณประโยชน์ให้ตามความต้องการที่ชุมชนรอบๆ พีทีที สเตชั่น นั้นต้องการ โดยมีชุมชนที่ช่วยเหลือแล้วมากกว่า 3,000 โครงการ

 

 • โครงการพลาสติก(คืน)สุข จุดรับขยะพลาสติกเพื่อนำพลาสติกกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิล หรืออัปรีไซเคิลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่า และได้ต่อยอดเป็นส่วนหนึ่งของ ‘โครงการแยกขวดช่วยหมอ’ ภารกิจช่วยระดมขวดพลาสติก PET เพื่อนำมาแปรรูป ตัดเย็บชุดป้องกันส่วนบุคคล หรือชุด PPE Level 2 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤตโควิค

 

 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ พีทีที สเตชั่น ทำขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางที่จะร่วมเติมเต็มทุกความสุข และเติบโตไปพร้อมกับผู้คน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม แต่นอกเหนือจากโครงการข้างต้น ทุกผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ใน พีทีที สเตชั่น ล้วนสามารถเติมเต็มทุกความสุขให้กับใครได้หลายคนถึง แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆ ที่เราทำเป็นประจำ

 

ไม่ว่าจะเป็นการแวะเข้าห้องน้ำที่ พีทีที สเตชั่น ก็สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับแม่บ้านที่ตั้งใจทำความสะอาด หรือการแวะเติมน้ำมัน ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับพนักงาน และน้ำมันดีเซลที่เติมยังช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวสวนปาล์ม เป็นต้น

 

ดังนั้นหากจะพูดว่า พีทีที สเตชั่น เป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมันก็ไม่ผิดนัก เพราะวันนี้ พีทีที สเตชั่น กำลังออกแบบ Living Ecosystem ที่สามารถสะท้อนภาพการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมาย เกิดการเติมเต็มความสุขให้กันและกันแบบที่ไม่รู้ตัว 

 

เพราะฉะนั้นแล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร แค่คุณแวะเข้ามาที่ พีทีที สเตชั่น แห่งนี้ คุณต่างได้ ‘เติมเต็มทุกความสุข’ โดยไม่รู้ตัว

 

และ พีทีที สเตชั่น พร้อมเป็นตรงกลางในการเติมเต็มความสุขให้ผู้คน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตลอดไป

 • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

Close Advertising