×

‘สัญญา…ไม่เปลี่ยนไป’ 40 ปี ปตท. กับการตอบแทนทุกแรงสนับสนุนผ่านเพลง ‘ขอบคุณความรัก’ จาก ทอม อิศรา [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
08.02.2019
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

3 Mins. Read
  • ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ด้านพลังงานและวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจที่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยจำนวนมาก นับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ครั้งแรกที่ทำให้หลายคนต้องล้มทั้งยืน ปรากฏการณ์ไฟฟ้าดับทั่วประเทศที่สร้างความเดือดร้อนให้กับการดำเนินชีวิตอันเนื่องมาจากการการขาดแคลนน้ำมัน ไปจนถึงความไม่สงบของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
  • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์การเชื้อเพลิงและองค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) โดยมุ่งหวังที่จะร่วมแก้ปัญหาด้วยการจัดหาน้ำมันเพื่อสนองความต้องการใช้ในประเทศให้เพียงพอ และพัฒนาขีดความสามารถให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้
  • และเพื่อเป็นการ ‘ขอบคุณ’ ทุกแรงสนับสนุนของคนไทยตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ปตท. เชื่อมั่นว่าพลังความรัก (Energy of Love) คือพลังที่ดีที่สุดที่จะขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งดีๆ ในชีวิต ด้วยการส่งมอบเพลงรักเนื้อหาอบอุ่น ‘ขอบคุณความรัก’ ที่ขับร้องโดย ทอม อิศรา มาแทนคำสัญญาตลอด 40 ปีและจากนี้ตลอดไป เพื่อเป็นสื่อที่จะแทนความรักที่มีให้กับคนไทยทุกคน

หากย้อนกลับไปเมื่อ 40 ปีก่อนได้… เหตุการณ์แรกที่คุณนึกถึงคืออะไร

 

แน่นอนว่าหลายคนคงนึกถึงช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างการใช้ชีวิตในบ้านเรือนหลังเก่าที่เคยอาศัยอยู่ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะในวัยเยาว์ที่ยังคงรีเพลย์ซ้ำไปมา ไปจนถึงวันลืมตาดูโลกของสมาชิกในครอบครัวที่ทำให้หัวใจอิ่มเอิบไปด้วยความรัก

 

แต่นอกจากช่วงเวลาแห่งความสุขแล้ว หลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าคนในยุคนั้นกลับต้องเผชิญกับปัญหาที่หนักหนาสาหัสกว่าที่คิด เมื่อประเทศไทยในช่วง 40 ปีก่อนต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกับพลังงานและเศรษฐกิจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งแรกที่ทำให้หลายคนต้องล้มทั้งยืน ภาวะค่าเงินบาทตกต่ำ ปรากฏการณ์ไฟฟ้าดับทั่วประเทศที่สร้างความเดือดร้อนให้กับการดำเนินชีวิต ไปจนถึงความไม่สงบของบ้านเมืองที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตไม่ค่อยสู้ดีนัก

 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือกำเนิดขึ้นในช่วงนั้น (พ.ศ. 2521) จากความร่วมมือกันขององค์การเชื้อเพลิงและองค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) โดยมุ่งหวังที่จะร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการจัดหาน้ำมันเพื่อสนองความต้องการใช้ในประเทศให้เพียงพอ และพัฒนาขีดความสามารถให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้

 

โดยตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ปตท. ยังคงเดินหน้าเพื่อแก้ปัญหาและสร้างสมดุลสามมิติให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการสร้างความมั่นคงให้กับภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่ลดละ

 

และเพื่อเป็นการ ‘ขอบคุณ’ ทุกแรงสนับสนุนที่ผ่านมา ปตท. เชื่อว่าพลังความรัก (Energy of Love) คือพลังที่ดีที่สุดที่จะขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งดีๆ ในชีวิต โดยส่งเพลงรักเนื้อหาอบอุ่น ‘ขอบคุณความรัก’ ขับร้องโดย ทอม-อิศรา กิจนิตย์ชีว์ และเรียบเรียงโดยโปรดิวเซอร์มากความสามารถ หนึ่ง-จักรวาร เสาธงยุติธรรม ที่มาร่วมสร้างบทเพลงอันไพเราะแทนคำสัญญาตลอด 40 ปีและจากนี้ตลอดไปของ ปตท. เพื่อเป็นของขวัญให้กับคนไทยทุกคน

 

‘ขอบคุณความรักที่สร้างมาด้วยกัน จะยังยืนยันและสัญญา จะ 40 ปีอีกกี่สิบทีข้างหน้า จะรักเธอไม่เปลี่ยนไป’ขอบคุณความรัก

 

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)

 

สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

 

โดยเนื้อหาของเพลง ขอบคุณความรัก จะสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวและภารกิจตลอด 40 ปีที่ผ่านมาภายใต้โครงการในมิติต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม ด้วยการก่อตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ในจังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาพัฒนาประเทศ ไปจนถึงโครงการ Café Amazon for Chance ที่เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้พัฒนาความสามารถ และนำไปสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตัวเอง

 

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ถนนสุขาภิบาล 2

 

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ด้านมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ปตท. มุ่นมั่นสร้างแรงจูงใจและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผ่านโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่ปี 2537 จนสามารถสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้จัดตั้งสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง และศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ถนนสุขาภิบาล 2 ไปจนถึงโครงการ OUR Khung BangKachao ที่เป็นการร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนาและภาคีอื่นๆ อีก 34 หน่วยงาน ภายใต้บูรณาการทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (Social Collaboration) ฯลฯ

 

สถานีบริการน้ำมัน PTT Station

 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

 

สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว

 

สถาบันนวัตกรรม ปตท.

 

ครอบคลุมไปจนถึงมิติด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ ปตท. ยังคงเดินหน้าพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นไปพร้อมกับสุขภาพที่ดีของคนไทยผ่านสถานีบริการน้ำมัน PTT Station สถานีบริการ NGV และสถาบันนวัตกรรม ปตท.

 

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ ปตท. มุ่งมั่นและตั้งใจทำมาตลอด 40 ปี และถ่ายทอดผ่านระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีในเพลง ขอบคุณความรัก โดยในอนาคต ปตท. ยังคงไม่หยุดสานต่อวิสัยทัศน์แต่เพียงเท่านี้ แต่จะยังเดินหน้าไปพร้อมกับคำสัญญาที่ว่า ‘Sustainable Growth for All สานพลังสู่ความยั่งยืน’ เพื่อคนไทยและประเทศไทยต่อไป

 

ขอบคุณความรักที่สร้างมาด้วยกัน จะมั่นคงผูกพันฉันสัญญา 40 ปีพลังแห่งรักที่สร้างมา ให้เป็นรักที่ยั่งยืน… ตลอดไป’ขอบคุณความรัก

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

FYI
  • ติดตามรายละเอียดและโครงการดีๆ ของ ปตท. ได้ทางเว็บไซต์ www.pttplc.com/TH/Pages/home.aspx
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories