×

ส.ส. พลังประชารัฐ เสนอให้กฎหมายยุติการตั้งครรภ์ เน้นความปลอดภัยของผู้หญิง คุณภาพเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
23.12.2020
  • LOADING...
พรรคพลังประชารัฐ

วันนี้ (23 ธันวาคม) ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางซื่อ-ดุสิต กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ กล่าวอภิปราย ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฯ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ (มาตรา 301-305) ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ระบุว่า การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ นับเป็นอีกก้าวของสังคมไทยที่คำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงอย่างเป็นรูปธรรม การกำหนดอายุครรภ์ (มาตรา 301) และการรายละเอียดหลักเกณฑ์ (มาตรา 305) ยังเป็นประเด็นที่มีหลายมุมมอง ซึ่งต้องพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งในชั้นกรรมาธิการ

 

“ในฐานะตัวแทนผู้หญิง ขอเรียกร้องให้สัดส่วนของตัวแทนผู้หญิงที่เข้ามาเป็นคณะกรรมาธิการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฯ ทั้ง 39 ท่าน ที่แบ่งตามสัดส่วนผู้แทนจากสภาผู้แทนราษฎร 20 คน คณะรัฐมนตรี 6 คน และตัวแทนภาคประชาชน 13 คน ที่มีเป้าหมายในการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสตรีโดยตรงเช่นนี้ อยากให้มีสัดส่วนของขวัญผู้หญิงจำนวนเกินครึ่งหนึ่ง เพื่อที่จะเป็นตัวแทนเสียงของผู้หญิงได้อย่างมีนัยยะสำคัญที่แท้จริง ตลอดจนเปิดรับฟังเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อความปลอดภัยของสตรีทุกช่วงวัย และคุณภาพของเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า” ธณิกานต์กล่าว

 

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories