×
411267

เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี ต่ออายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉินคุมโควิด-19 เพิ่ม 1 เดือน

โดย THE STANDARD TEAM
22.10.2020
  • LOADING...
ศบค. เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี ต่ออายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน คุมโควิด-19 เพิ่ม 1 เดือน

เมื่อวานนี้ (21 ตุลาคม) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวัน เรื่อง ความก้าวหน้าในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผลการประชุม ศบค.

 

โดยระบุว่า ที่ประชุม ศบค. เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

 

ขณะเดียวกันประเทศไทยมีการพัฒนาการผลิตวัคซีนเอง พร้อมกับมีความร่วมมือในการวิจัยกับต่างประเทศ รวมทั้งมีการจัดซื้อวัคซีนจากต่างประเทศ โดย ณ เวลานี้มีความคืบหน้าในการร่วมพัฒนาศักยภาพในการผลิตวัคซีนกับระดับนานาชาติ โดยวางเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 50 ของประชากร

 

นอกจากนี้ ศบค. รับทราบรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายรวม 7 เรื่อง ได้แก่ 

 

  1. การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคณะมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ 

 

  1. การอนุญาตให้ลูกเรือสัญชาติบริติชและสัญชาติเช็กเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางน้ำ 

 

  1. การกำหนดประเทศและเมืองต้นทางที่ได้รับการผ่อนผันให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยการขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourism Visa (STV) ซึ่งในกลุ่มแรกได้รับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน 39 ราย โดยทั้งหมดจะต้องเข้ากักตัว 14 วันจึงสามารถท่องเที่ยวได้ โดยมีกำหนดอยู่ในประเทศไทยประมาณ 1 เดือน และจะมีการพิจารณานักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่ำและความเสี่ยงปานกลางให้เดินทางเข้ามาในลำดับต่อไป 

 

  1. การอนุญาตให้สายการบินทำการบินแบบมีผู้โดยสารเปลี่ยนลำ (Transfer Passenger)

 

  1. การอนุญาตให้เรือยอร์ชเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยได้มีการเสนอว่ามีเรือซูเปอร์ยอร์ชและเรือ Cruiser ที่มีความต้องการเดินทางเข้ามาประมาณ 60 ลำ รวมคนที่จะเข้ามาประมาณ 600-650 คน คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศประมาณ 2,100 ล้านบาท โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้ามาของเรือสำราญและกีฬา ดังนี้ เรือสำราญและกีฬาเข้ามาทอดสมอ ณ จุดที่กรมเจ้าท่าประกาศกำหนดเป็นจุดจอดชั่วคราว โดยกำหนดพื้นที่ฝั่งอันดามันที่จังหวัดภูเก็ต และฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดชลบุรี โดยที่ผู้ควบคุมยานพาหนะและผู้โดยสารกักตัวเองบนเรือเป็นระยะเวลา 14 วัน และให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 บนเรือ โดยวิธีการ RT-PCR จำนวน 3 ครั้ง เมื่อกักกันครบ 14 วันแล้วตรวจไม่พบเชื้อ ให้ดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้โดยสารและลูกเรือเพื่อนำเรือเทียบท่าและเดินทางในราชอาณาจักรได้ 

 

  1. การอนุญาตให้เรือลูกเรือต่างชาติเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขึ้นเรือออกจากราชอาณาจักร (Sign On) โดยจะต้องกักตัว 14 วันก่อนลงเรือ  

 

  1. การผ่อนผันให้กลุ่มบุคคลเข้าประเทศไทยโดยเข้าสู่การกักกันตัวแบบ Wellness Quarantine โดยที่ประชุมได้มีการอนุมัติการเดินทางเข้ามา 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. กลุ่ม Medical Spa, Wellness Resort, Spa Resort 2. Long Term Care หรือกลุ่มสำหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว โดยในส่วนหัวข้อกีฬาให้ไปลงในรายละเอียดอีกครั้ง โดยให้มีการนำสินค้าโอทอป เสนอขายได้ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ด้วย ซึ่งคาดว่าจะทำให้รายได้เข้าสู่ชุมชน

 

นอกจากนี้ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุม ศบค. อนุมัติให้มีการเพิ่มกำหนดสัดส่วนจำนวนที่นั่งสำหรับผู้ชมกีฬาร้อยละ 50 จากที่เคยประกาศไว้เดิม โดยกีฬากลางแจ้ง การเชียร์เสียงดังสามารถมีผู้เข้าชมได้ร้อยละ 50 การเชียร์เสียงไม่ดังมีผู้เข้าชมได้ร้อยละ 70 ส่วนสนามกีฬาในร่ม การเชียร์เสียงดังสามารถมีผู้เข้าชมได้ร้อยละ 30 และการเชียร์เสียงไม่ดังมีผู้เข้าชมได้ร้อยละ 50

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories