×

เปิดบัญชีทรัพย์สิน 3 อดีตผู้นำเหล่าทัพ หลังพ้นเก้าอี้ ส.ว. พบอดีต ผบ.ทร. มีทรัพย์สินรวม 89 ล้าน คู่สมรสได้มรดก 10 ล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
14.12.2022
 • LOADING...
บัญชีทรัพย์สิน

วานนี้ (13 ธันวาคม) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ 3 ผู้บัญชาการเหล่าทัพ กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ดังนี้

 

พล.อ.อ. นภาเดช ธูปะเตมีย์ กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ว. และผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 17,119,513 บาท ได้แก่ 

 

 • เงินฝาก 2,336,166 บาท 
 • เงินลงทุน 2,261,097 บาท 
 • ที่ดิน 303,250 บาท 
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6,292,000 บาท 
 • ยานพาหนะ 6 คัน 3,577,000 บาท 
 • ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป) 2,350,000 บาท โดยเป็นนาฬิกา 3 เรือน 1,750,000 บาท และสร้อยคอทองคำ 1 เส้น 600,000 บาท

 

ส่วน ปัญญดาว ธูปะเตมีย์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 54,985,343 บาท ได้แก่ 

 • เงินฝาก 185,016 บาท 
 • เงินลงทุน 108,556 บาท
 • ที่ดิน 54 แปลง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและลพบุรี มูลค่า 36,079,170 บาท 
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้าน 3 หลัง 14,277,600 บาท
 • ยานพาหนะ 7 คัน 1,215,000 บาท 
 • ทรัพย์สินอื่น ทั้งนาฬิกา สร้อยคอ แหวน ต่างหู รวม 3,120,000 บาท

 

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สิน 72,104,856 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,945,845 บาท

 

พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ กรณีพ้น ส.ว. และปลัดกระทรวงกลาโหม มีทรัพย์สิน 21,173,765 บาท ได้แก่ 

 • เงินฝาก 4,646,289 บาท 
 • เงินลงทุน 12,326,206 บาท 
 • ยานพาหนะ 2 คัน (มี BMW รุ่น 520d 1 คัน เพิ่งได้มาปี 2563 มูลค่า 2,500,000 บาท) รวมมูลค่า 3,250,000 บาท 
 • สิทธิและสัมปทาน 711,269 บาท
 • ทรัพย์สินอื่น 240,000 บาท (มีสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทอง 3 องค์ 1 เส้น 150,000 บาท)
 • มีหนี้สิน 56,526 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี

 

ส่วน พ.ต.อ.หญิง อังศุวรรณ รัตนานนท์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 26,667,422 บาท ได้แก่ 

 • เงินฝาก 18,169,740 บาท 
 • ที่ดิน 3,550,000 บาท 
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3,500,000 บาท 
 • ยานพาหนะ 800,000 บาท 
 • สิทธิและสัมปทาน 427,682 บาท 
 • ทรัพย์สินอื่น 220,000 บาท 
 • มีหนี้สิน 78,500 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี

 

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สิน 47,841,188 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 135,026 บาท

 

ด้าน พล.ร.อ. สมประสงค์ นิลสมัย กรณีพ้น ส.ว. และผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) มีทรัพย์สิน 31,295,988 บาท ได้แก่ 

 • เงินฝาก 24,247,454 บาท 
 • เงินลงทุน 2,659,890 บาท 
 • ที่ดิน 2 แปลง 506,000 บาท 
 • ยานพาหนะ 1,419,660 บาท 
 • สิทธิและสัมปทาน 2,064,983 บาท 
 • ทรัพย์สินอื่น 398,000 บาท (มีสร้อยคอทองคำ 2 เส้น หนัก 7 บาท พร้อมพระเลี่ยมทอง 9 องค์ มูลค่า 170,000 บาท) 
 • มีหนี้สิน 842,670 บาท

 

ส่วน ศิริรัตน์ นิลสมัย คู่สมรส มีทรัพย์สิน 58,546,225 บาท ได้แก่ 

 • เงินฝาก 29,195,590 บาท 
 • เงินลงทุน 3,283,684 บาท 
 • ที่ดิน 6 แปลง 22,620,000 บาท 
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,000,000 บาท 
 • ยานพาหนะ 200,000 บาท 
 • สิทธิและสัมปทาน 566,950 บาท 
 • ทรัพย์สินอื่น 680,000 บาท 
 • ไม่มีหนี้สิน

 

ทั้งนี้ ศิริรัตน์แจ้งมีรายได้จากการได้รับมรดก จำนวน 10,000,000 บาทด้วย

 

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สิน 89,842,213 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 842,670 บาท

 

อ้างอิง:

 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising