×

นายกฯ ขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนที่ทุ่มเท เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย

โดย THE STANDARD TEAM
21.09.2020
  • LOADING...

วันนี้ (21 กันยายน) อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และอาสาสมัครแรงงานต่างด้าว ด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อสต อช.) ทั่วประเทศ และแสดงความชื่นชมว่าเป็นผู้มีอุดมการณ์แห่งจิตอาสา ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเป็นด่านหน้าสำคัญในการเฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ป้องกันโรคโควิด-19 จนเป็นที่ยอมรับ ยกย่อง และประเทศไทยได้รับการชื่นชมจากสังคมทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง ทั้งนี้หวังว่าพลังความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วนจะส่งผลให้ประเทศไทยก้าวผ่านภาวะวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยดี

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising