×

กทม. เตรียมปรับใช้ 4 รูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะกับนักเรียนและขนาดพื้นที่ของโรงเรียน

โดย THE STANDARD TEAM
01.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (1 มิถุนายน) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยวันนี้ที่ประชุมได้รับทราบการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

 

ซึ่งสำนักการศึกษาได้เตรียมจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 4 รูปแบบคือ การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันเรียน, การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันคู่-วันคี่, การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียนแบบเรียนทุกวัน และการสลับกลุ่มนักเรียนแบบแบ่งนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่ม โดยแต่ละรูปแบบจะมีความเหมาะสมกับขนาดโรงเรียนและพื้นที่ที่แตกต่างกัน 

 

ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักการศึกษารวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะผู้ปกครองและผู้ปกครองได้เห็นชอบร่วมกัน นำเสนอที่ประชุมคณะผู้บริหารในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 8 มิถุนายนนี้ 

 

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเรียนการสอนของเด็กพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน จึงมอบหมายให้สำนักการศึกษาเตรียมเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษที่เหมาะสมด้วย

 

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories