×

เปลี่ยนผ้าไทยเป็นผ้า Premium OTOP โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โดย THE STANDARD TEAM
26.02.2022
  • LOADING...
ผ้า Premium OTOP

HIGHLIGHTS

1 Min. Read
  • กรมการพัฒนาชุมชน จัดนิทรรศการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP ให้ผู้ประกอบการได้ทดลองขายผลิตภัณฑ์ผ่านไลฟ์และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้า
  • สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า กิจกรรมนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียม ให้เป็นที่ต้องการของตลาดจนเกิดการพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผ้าไทย
  • สมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า โครงการจะมีการประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และมีการจัดทำดิจิทัลแคตตาล็อกในรูปแบบของนิตยสารแฟชั่น โดยผ่าน QR Code เรื่องราวการสร้างสรรค์ 250 ผลิตภัณฑ์ เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์

วานนี้ (25 กุมภาพันธ์) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ไอคอนคราฟต์ เชิดชูผู้ประกอบการไทยต่อยอดความสำเร็จจากการจัดทำโครงการพัฒนาต่อยอดด้านการตลาดจากดอนกอยโมเดลสู่ตลาดสากล, โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย Young OTOP และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP

 

ทางกรมการพัฒนาชุมชนจึงดำเนินการจัดนิทรรศการกิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP ตั้งแต่วันนี้ – 7 มีนาคม 2565 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทดลองขายผลิตภัณฑ์ผ่านไลฟ์และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียม ให้เป็นที่ต้องการของตลาดจนเกิดการพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผ้าไทย อัตลักษณ์ มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การออกแบบลายผ้า การทอผ้า การย้อมสีธรรมชาติ เทคนิคการทอลายต่างๆ นำไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ Premium OTOP สู่สากล เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผ้า Premium OTOP

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (กลาง) / สมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (ซ้าย)

 

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP ว่า เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียม ให้เป็นที่ต้องการของตลาดจนเกิดการพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผ้าไทย อัตลักษณ์ มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การออกแบบลายผ้า การทอผ้า การย้อมสีธรรมชาติ เทคนิคการทอลายต่างๆ นำไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ Premium OTOP สู่สากล 

 

โดยผู้เชี่ยวชาญดำเนินการออกแบบแนวคิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่จะจูงใจและเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการจนบรรลุเป้าประสงค์ในการดำเนินโครงการ และกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนครอบคลุมเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ด้าน สมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มว่า สำหรับโครงการนี้มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ และมีการจัดทำดิจิทัลแคตตาล็อกในรูปแบบของนิตยสารแฟชั่น โดยผ่าน QR Code เรื่องราวการสร้างสรรค์ 250 ผลิตภัณฑ์ เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย รายละเอียดข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถ่ายทอดเรื่องราวที่เข้าใจง่าย สนับสนุนการขายสินค้า มีภาพถ่ายสินค้าต้นแบบและจัดวางรูปเล่มในรูปแบบนิตยสารแฟชั่นที่ทันสมัย ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย และมีข้อมูล ชื่อคอลเล็กชัน แรงบันดาลใจ ข้อมูลผู้ประกอบการและช่องทางการติดต่อ 

 

ผ้า Premium OTOP

บรรยากาศการไลฟ์ขายสินค้าภายในงาน

 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนการขายผ่านระบบออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ โดยหวังว่าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP จะช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งหมดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและต่อยอดการทำผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน

 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการ โครงการพัฒนาต่อยอดด้านการตลาดจากดอนกอยโมเดลสู่ตลาดสากล และโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย Young OTOP โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการ พร้อมร่วมช้อปกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายทั้ง 3 โครงการ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 มีนาคม 2565 ที่ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม

 

ผ้า Premium OTOP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising