×

เคลื่อนขบวนแห่เชิญโกศศพ ‘พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์’ พระราชทานเพลิงวันนี้

08.12.2019
  • LOADING...
เปรม ติณสูลานนท์

วันที่ 8 ธันวาคม เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการเชิญโกศศพ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ไปพระราชทานเพลิง โดยเคลื่อนออกจากพระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไปขึ้นตั้งขบวน

 

ต่อมาเวลา 13.30 น. เคลื่อนขบวนแห่เชิญโกศศพจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร มีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 

 

เปรม ติณสูลานนท์

เปรม ติณสูลานนท์

 

เริ่มออกจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถึงสะพานมัฆวาน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนกรุงเกษม โดยผ่านแยกเทวกรรม แยกสะพานขาว แยกกษัตริย์ศึก หน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ และแยกนพวงศ์ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหลวง เลี้ยวเข้าเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารทางประตูด้านใต้ แล้วจึงตั้งขบวนอิสริยยศเชิญโกศศพ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ แห่เวียนเมรุและเชิญโกศศพขึ้นตั้งบนจิตกาธานบนเมรุ

 

เปรม ติณสูลานนท์ เปรม ติณสูลานนท์ เปรม ติณสูลานนท์ เปรม ติณสูลานนท์

เปรม ติณสูลานนท์

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories