×

ประยุทธ์อ้อนคนระนอง ‘รักจังฮู้’ พร้อมขับเคลื่อนให้ระนองเดินหน้าเป็นเมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โดย THE STANDARD TEAM
16.03.2023
  • LOADING...

วานนี้ (15 มีนาคม) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, ธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดระนอง เพื่อติดตามการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงอุปสรรค ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาปรับปรุงการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ 

 

โดยจุดแรกเดินทางมาที่อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เพื่อตรวจติดตามสภาพปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และพบปะประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยมี จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, อธิบดีกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยม นอกจากนี้มีประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจอีกด้วย

 

พล.อ. ประยุทธ์กล่าวว่า เดินทางมาจังหวัดระนองเพื่อมารับฟังปัญหา และหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงให้การดำเนินงานสามารถเดินหน้าขับเคลื่อนไปตามแผน รวมทั้งตั้งใจมาขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ ด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่งของจังหวัดระนองทั้งด้านเมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 

โดยย้ำให้ทุกคนนำศักยภาพที่จังหวัดระนองมีอยู่ ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ และการเป็นจังหวัดที่ติดกับทะเลที่จะเชื่อมไปฝั่งอันดามันและต่างประเทศ รวมถึงการเป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาพัฒนาขับเคลื่อนพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้า สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน 

 

นอกจากนี้ขอให้ทุกคนปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศ รวมถึงการร่วมมือกันในประเทศและต่างประเทศในการลดโลกร้อนที่เกิดขึ้น ต้องร่วมกันรักษาป่า และปลูกป่า สร้างพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น เพื่อดูดซับคาร์บอน และสามารถใช้ในการเป็นคาร์บอนเครดิตที่จะสร้างรายได้ในอนาค

 

พล.อ. ประยุทธ์ยังได้พูดภาษาใต้กับประชาชนชาวอำเภอสุขสำราญว่า ‘รักจังฮู้’ โดยประชาชนต่างปรบมือให้กำลังใจ จากนั้น พล.อ. ประยุทธ์ เดินพบปะทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเอง โดยมีประชาชนชาวอำเภอสุขสำราญและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดระนองมาต้อนรับและมอบดอกไม้ เพื่อให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีและคณะในการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

 

จากนั้น พล.อ. ประยุทธ์ และคณะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี เพื่อตรวจติดตามสภาพปัญหาภัยพิบัติอุทกภัย และวิธีการแก้ไขโดยการปรับปรุงพนังกั้นน้ำต่อไป ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเวลา 18.40 น.

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising