×

ประยุทธ์-วิษณุ กางไทม์ไลน์แก้ไขรัฐธรรมนูญ

27.10.2020
  • LOADING...
ประยุทธ์-วิษณุ กางไทม์ไลน์แก้ไขรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อภิปรายชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่ารัฐบาลได้มีการพูดคุยหารือกันเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเชิญหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค มาหารือว่าควรจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรในสภา และได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบแล้ว ในเดือนพฤศจิกายนนี้สภาจะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ น่าจะเสร็จในวาระ 1-3 ในเดือนธันวาคมโดยประมาณ แต่ยังคงประกาศใช้ไม่ได้ เพราะต้องรอการทำประชามติก่อน โดยสัปดาห์หน้ารัฐบาลจะเสนอร่าง พ.ร.บ. ประชามติ เข้าสภา ถ้า พ.ร.บ. ประชามติเสร็จเมื่อใด ต้องไปทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ แสดงให้เห็นว่าได้ให้ความสนับสนุนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

 

ขณะที่ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเดือนธันวาคม เชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามวาระก็น่าจะเสร็จสิ้นได้ แต่ยังประกาศใช้ไม่ได้อยู่ดี เพราะต้องมีการออกเสียงประชามติ โดยต้องเป็นไปตามที่ พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงประชามติ โดยร่าง พ.ร.บ. ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งร่าง ตนทราบว่ามีการตรวจเสร็จสิ้นทุกมาตราแล้ว น่าจะส่งเข้าสภาได้ในสัปดาห์หน้า โดยจะขอพิจารณาร่วมสองสภา ซึ่งจะเร่งรัดตัดขั้นตอนไปได้ คงใช้เวลาช่วงเดือนพฤศจิกายนคู่ขนานไปกับพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ จากนั้นนำร่างกฎหมายออกเสียงที่สภาเห็นชอบขึ้นทูลเกล้าฯ ทรงมีเวลาพิจารณา 90 วัน แล้วแต่พระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ลงมาเมื่อไร จากนั้นจึงเอาร่างรัฐธรรมนูญไปสู่การทำประชามติ แต่หากมีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ก็ต้องดำเนินการคัดเลือก ส่วนรูปแบบจะอย่างไรก็แล้วแต่คณะกรรมาธิการจะพิจารณาในวาระ 2-3

 

ประยุทธ์-วิษณุ กางไทม์ไลน์แก้ไขรัฐธรรมนูญ

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising