×

ประยุทธ์พบเลขาธิการ UN ยืนยันไทยและอาเซียนพร้อมร่วมมือผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดย THE STANDARD TEAM
02.11.2019
  • LOADING...

วันนี้ (2 พฤศจิกายน) เวลา 15.40 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 108 ชั้น 1 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พบปะหารือกับ อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ภายหลังเสร็จสิ้นงาน นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้ 

 

นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้พบกับเลขาธิการสหประชาชาติอีกครั้ง ภายหลังจากที่พบเมื่อเดือนกันยายนในช่วงการประชุม UNGA 74 ขอบคุณที่เดินทางมาร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 10 นี้ พร้อมยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการสร้างหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับกลุ่มภูมิภาคต่างๆ ซึ่งอาเซียนพร้อมร่วมมือกับสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับแนวทาง องค์ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย SDGs ไปด้วยกัน ทั้งนี้ไทยยินดีเพิ่มบทบาทและมีส่วนร่วมในกรอบสหประชาชาติมากขึ้นในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะประเด็นท้าทายที่สืบเนื่องจากการประชุม UNGA 74  

 

เลขาธิการสหประชาชาติชื่นชมไทยและนายกรัฐมนตรีที่มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศอย่างกระตือรือร้น ทั้งการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็นท้าทายต่างๆ ในโลก ชื่นชมบทบาทของไทยที่โดดเด่นในเรื่องการดำเนินการเพื่อบรรลุ SDGs และยืนยันว่าองค์การสหประชาชาติให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยขอให้ไทยช่วยเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานหมุนเวียน ตลอดจนชื่นชมความริเริ่มของไทยในการประชุมเกี่ยวกับการลดขยะในทะเล  

 

ทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นในความร่วมมือร่วมกันทั้งระหว่างไทยกับสหประชาชาติ และระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ โดยเชื่อมั่นว่าความเข้าใจในระดับพหุภาคีเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีย้ำนโยบายของไทยที่สอดคล้องกับแนวทางความร่วมมือกับสหประชาชาติ เช่น การแก้ไขปัญหาการประมง IUU, การต่อต้านการค้ามนุษย์, การป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และสิทธิมนุษยชน โดยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียินดีสนับสนุน ESCAP และทีมงานสหประชาชาติในการจัดงานครบรอบ 75 ปีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในตอนท้ายเลขาธิการสหประชาชาติอวยพรให้นายกรัฐมนตรีและประเทศไทยประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories