×

ประยุทธ์โพสต์เฟซบุ๊กโชว์ผลงาน 4 ด้าน ดูแลสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อความมั่นคงของคนไทย

โดย THE STANDARD TEAM
25.01.2023
  • LOADING...

วันนี้ (25 มกราคม) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “ผมมีเรื่องที่มีความสำคัญมากต่ออนาคตของประชาชนชาวไทยในภาพรวม อันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของรัฐบาล ที่ต้องการสร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) ในด้านต่างๆ ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า ซึ่งผมมีความยินดีที่จะขอหยิบยกมากล่าวบางส่วน ดังนี้”

 

  1. ด้านสุขภาพอนามัย: ครม. เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของไทย สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพของทุกคน ซึ่งโรงพยาบาลทุกระดับสามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และตรวจสอบประวัติการรักษา การวินิจฉัยโรค สิทธิประโยชน์ ฯลฯ ที่จะช่วยให้คนไทยทุกคนสามารถเข้ารับการรักษาที่ไหนก็ได้ ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงาน อยู่ระหว่างเดินทาง หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพต่อไป

 

  1. ด้านการมีงานทำ รายได้ และเงินออมที่พอเพียงสำหรับอนาคต: ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวง สำหรับปรับเพิ่มเพดานการจ่ายเงินสะสม และเงินสมทบเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการออม ส่งผลให้มีเงินบำนาญใช้ตลอดชีพหลังเกษียณมากขึ้น เช่น ถ้าเริ่มออมตั้งแต่อายุ 15 ปี และเกษียณ 60 ปี ก็จะได้รับบำนาญรายเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม 2 เท่า คือจาก 7,387 เป็น 16,779 บาท เป็นโอกาสที่ดีสำหรับพี่น้องแรงงานนอกระบบ รวมทั้งเด็กนักเรียน/นักศึกษา ที่อยากมีบำนาญบ้าง สามารถวางแผนการออม โดยรัฐบาลก็จะสนับสนุนเงินสมทบให้ตามสัดส่วนด้วย

 

  1. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน: รัฐบาลได้ผลักดันจนสามารถออกกฎหมาย 2 ฉบับสำคัญ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กลางปี 2566 นี้ ได้แก่ 

 

  • พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565

 

  •  พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ที่มุ่งสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน รวมทั้งพิทักษ์สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากลที่สังคมไทยรอคอย

 

  1. ด้านสิทธิและความเป็นธรรม มีหลักประกันและการคุ้มครองด้านสิทธิ: ได้แก่ 

 

  • พ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 ที่จะช่วยขจัดคำกล่าวที่ว่า ‘ความยุติธรรมที่ล่าช้า คือความไม่ยุติธรรม’ เพราะสุจริตชนต้องได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการที่ชัดเจน สะดวก และรวดเร็ว ในขณะที่ผู้กระทำผิดต้องไม่ลอยนวล 

 

  •  พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 ที่จะมาช่วยปกป้องสิทธิพื้นฐาน สำหรับผู้ที่พลั้งพลาดกระทำความผิดที่ไม่ร้ายแรง โดยไม่ต้องมีโทษทางอาญา ไม่มีประวัติอาชญากรรมติดตัว ซึ่งอาจขอรับโทษปรับตามฐานะทางเศรษฐกิจ หรือขอทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนการจ่ายค่าปรับได้ เพราะคุก ไม่ได้มีไว้เพื่อขังคนจน และทุกคนก็อาจผิดพลาดได้ ไม่ควรจะมีตราบาปจากการขังคุกหรือเข้าตะราง

 

ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของผมและรัฐบาล ที่ต้องการดูแลสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และพิทักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยทุกคน อันเป็นความมั่นคงของมนุษย์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับครับ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising