×

สารนายกรัฐมนตรีต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1442

โดย THE STANDARD TEAM
12.04.2021
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันนี้ (12 เมษายน) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวเนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1442 ส่งต่อความปรารถนาดีและขอแสดงความยินดีต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศที่จะได้ปฏิบัติศาสนกิจสำคัญในเดือนแห่งความศรัทธาของพี่น้องชาวมุสลิมในการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ รวมทั้งทดสอบความเข้มแข็งทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณด้วยการถือศีลอด การละเว้นอบายมุขทุกประเภท และการยึดมั่นในการทำความดี อันเป็นการสร้างกุศลอันแรงกล้าแก่ตนเอง

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในปัจจุบันแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย อาจส่งผลต่อการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาหลายๆ ประการ แต่การฝึกตนในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ย่อมจะทำให้ท่านทั้งหลายได้ใช้สติและความอดทนที่จะดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท ซึ่งจะช่วยทำให้จิตใจผู้ปฏิบัติมีความบริสุทธิ์งอกงามด้วยศรัทธาอันแรงกล้า และคุณงามความดีที่ได้เพียรปฏิบัตินี้ย่อมจะส่งผลให้ตนเอง, ชุมชน, สังคม และประเทศชาติ มีแต่ความสงบสุขร่มเย็นต่อไป

 

นายกรัฐมนตรีอวยพรเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 ขอให้พระผู้อภิบาลได้โปรดประทานพรอันประเสริฐให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนจงประสบแต่ความสุขสวัสดี มีความจำเริญรุ่งเรือง มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และสัมฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสันติสุขแก่ประเทศชาติสืบไป

 

พิสูจน์อักษร: ชฎานิสภ์ นุ้ยฉิม

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising