×

ประยุทธ์ชื่นชมบทบาทผู้หญิงเนื่องในวันสตรีสากล ยกเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ ขอเร่งแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียม

โดย THE STANDARD TEAM
08.03.2021
  • LOADING...
ประยุทธ์ชื่นชมบทบาทผู้หญิงเนื่องในวันสตรีสากล ยกเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ ขอเร่งแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียม

วันนี้ (8 มีนาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมบทบาทของผู้หญิงว่าเป็นผู้มีความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศอย่างมากในทุกๆ ด้าน หากจะเปรียบเป็นช้าง ผู้หญิงก็เสมือนช้างเท้าหน้าข้างหนึ่งที่ก้าวไปข้างหน้าคู่กับผู้ชายซึ่งเป็นเท้าอีกข้างหนึ่ง เป็นกำลังหลักในการหารายได้สู่ครอบครัว เป็นแม่ผู้ดูแลลูก ดูแลผู้สูงอายุในบ้าน และดูแลงานบ้านต่างๆ ซึ่งเป็นบทบาทที่หนักและใช้ความทุ่มเทสูงมาก จึงอยากให้คนในสังคมและองค์กรตระหนักในเรื่องนี้ให้มากขึ้น 

 

ส่วนการกำหนดระเบียบหรือข้อปฏิบัติ จะส่งเสริมให้ผู้หญิงได้ใช้ศักยภาพเต็มที่ทั้งเรื่องการดูแลครอบครัวและการทำงาน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาบทบาทของผู้หญิงไทยเป็นที่กล่าวถึงในระดับนานาชาติมากขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จากจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้หญิงที่ครองตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ บทบาทของผู้หญิงในการทำงานเป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำหมู่บ้าน (อพม.) องค์กรภาคประชาสังคมด้านสตรีและเด็ก ที่เป็นกลุ่มเครือข่ายซึ่งช่วยงานภาครัฐอย่างมากในการเข้าไปดูแลประชาชนให้ปลอดภัย และลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 

นอกจากนั้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เรายังได้เห็นบทบาทผู้หญิงในฐานะทหารพรานทั้งจากกองทัพบกและกองทัพเรือจำนวน 640 นาย ที่คอยปฏิบัติงานช่วยเหลือเด็กและสตรี ร่วมจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มสตรีและเยาวชน

 

รัชดากล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม พล.อ. ประยุทธ์ มีความเห็นว่าสังคมไทยยังมองเรื่องทัศนคติว่าหญิงด้อยกว่าชาย รวมถึงปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งรัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยทุกคนมีความคิดที่ถูกต้องเรื่องความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย ทุกเพศมีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่ากัน พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเป็นธรรม ยุติธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมผู้หญิงเข้ามีบทบาททางการเมือง มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายระดับต่างๆ และเร่งพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสตรีในทุกกลุ่ม ทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในภาวะลำบาก เพื่อให้ผู้หญิงมีเสรีภาพและความมั่นคงในการดำเนินชีวิต โดยสามารถใช้พลังและศักยภาพของตนเองได้เต็มที่ ให้ทุกๆ วันเป็นวันของผู้หญิง

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising