×

ประยุทธ์รับ 4 ข้อเสนอวัคซีนจากเอกชน หวังคนไทยได้ 100 ล้านโดส

28.04.2021
  • LOADING...
ประยุทธ์รับ 4 ข้อเสนอวัคซีนจากเอกชน หวังคนไทยได้ 100 ล้านโดส

ดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ กล่าวว่า ผลการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดหาวัคซีนระหว่างภาครัฐและเอกชน ในวันนี้ (28 เมษายน) ขณะนี้นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอ 4 ด้านของเอกชนในการจัดการวัคซีนที่กำลังจะเข้ามาในไทย ได้แก่ 

 

  1. การกระจายวัคซีน
  2. การสร้างความเชื่อมั่นและการประชาสัมพันธ์
  3. การอำนวยควมสะดวก 
  4. จัดหาวัคซีนเพิ่มเติม

 

ทั้งนี้ นายกฯ มอบหมายให้ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รวมทั้งสภาพัฒน์ และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไปประสานงานกับภาคเอกชน เริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (29 เมษายน) เพื่อสร้างความชัดเจนในระยะถัดไป ทั้งแผนและจุดการกระจายวัคซีนให้มีมากขึ้น โดยอยู่ภายใต้การสนับสนุนของภาคเอกชน

 

ด้าน สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ภาคเอกชนรวบรวมข้อเสนอและทีมทำงานด้านวัคซีนโดยแบ่งเป็น 4 ด้าน 

  1. การกระจายวัคซีน
  2. การสร้างความเชื่อมั่นและการประชาสัมพันธ์ มีความร่วมมือกับ Google และ Facebook เพื่อสื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้องชัดเจน
  3. การอำนวยความสะดวก การจัดการสถานที่ในการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในจุดที่มีความจำเป็น เช่น นิคมอุตสาหกรรม หอการค้า ฯลฯ นอกจากนี้ เอกชนจะช่วยจัดหาเครื่องมือ และผลักดันการใช้งาน ‘หมอพร้อม’ ในการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนในอนาคต
  4. จัดหาวัคซีนเพิ่มเติม รัฐมีการเพิ่มจำนวนวัคซีนขึ้น และมีแผนการที่ชัดเจนขึ้นว่าวัคซีนจะเริ่มกระจายหลังเดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป และนอกจากวัคซีนที่เข้ามาในเดือนพฤษภาคมจะยังเพิ่มขึ้นอีก และหวังว่าการฉีดวัคซีนของประชาชนจะถึง 100 ล้านโดสขึ้นไป

 

อย่างไรก็ตาม หวังว่าหลังเดือนมิถุนายน 2564 ไทยจะมีแผนการกระจายฉีดวัคซีนที่ทั่วถึง จำนวนมากพอสมควร ซึ่งเป็นเรื่องที่นายกฯ และรองนายกฯ ให้ความเชื่อมั่นในการประชุมครั้งนี้ 

 

สนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทย กล่าวว่า ทางรัฐให้ความสบายใจว่าภายในปีนี้นอกจากประชาชนไทย คนต่างชาติที่อาศัยและทำงานในไทยจะได้รับการฉีดวัคซีนแน่นอน และรัฐบาลระบุว่าจะสามารถจัดหาวัคซีนได้ราว 100 ล้านโดส ครอบคลุม 70% ของประชากรไทย (ตามทฤษฎีการเกิด Herd Immunity) 

 

“ถ้าเป็นลักษณะนี้เราสบายใจได้ว่า เราก็สามารถเปิดประเทศได้ในต้นปีหน้า ฉะนั้น ภาคเอกชนมีความตั้งใจในการสนับสนุนการทำงานกับภาครัฐ และทั้งหมดนี้คาดว่าจะส่งให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้”

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising