×

ประวิตรบินสำรวจผักตบชวา-วัชพืชในลุ่มน้ำภาคกลาง ป้องกันปัญหาน้ำท่วม

โดย THE STANDARD TEAM
08.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (8 มิถุนายน) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน, ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและติดตามสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มน้ำภาคกลาง (แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำน้อย คลองรังสิตประยูรศักดิ์) จากนั้น พล.อ. ประวิตร ได้เป็นประธานการติดตามสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มน้ำภาคกลาง ณ ห้องเตรียมบิน กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก

 

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก พล.อ. ประวิตร ได้เผยถึงความสำคัญของปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำ และได้ติดตามผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางน้ำในการคมนาคมเป็นประจำ และเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนนี้ จึงได้มอบหมายให้ 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ที่มีการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำเชื่อมโยง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่งรัดดำเนินการกำจัดผักตบชวาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้

 

ทางด้าน ดร.ทองเปลว เปิดเผยว่าในส่วนของกรมชลประทานรับผิดชอบแม่น้ำสายหลัก 3 แห่งในลุ่มน้ำภาคกลาง ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน บริเวณประตูระบายน้ำพลเทพ จนถึงประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา รวมระยะทาง 120 กิโลเมตร มีปริมาณผักตบชวา ประมาณ 13,680 ตัน แม่น้ำน้อย บริเวณประตูระบายน้ำบรมธาตุจนถึงประตูระบายน้ำผักไห่ รวมระยะทาง 97 กิโลเมตร มีปริมาณผักตบชวาประมาณ 16,320 ตัน และคลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองสอง คลองสาม และคลองหกวา มีปริมาณผักตบชวารวมกันประมาณ 15,600 ตัน โดยทั้งประเทศ กรมชลประทานมีแผนการดำเนินงานกำจัดผักตบชวารวมทั้งสิ้นประมาณ 2,585,141 ตัน ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 1,513,590 ตัน หรือคิดเป็น 59% ของแผนงานฯ ทั้งประเทศ

 

ทั้งนี้กรมชลประทานได้เร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องให้ทันก่อนจะมีน้ำเหนือจะไหลหลากลงมา แม้จะเป็นเรื่องลำบากในการกำจัดผักตบชวาให้หมดไป เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถแพร่พันธุ์และเติบโตได้เร็วมาก หากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันอย่างจริงจังจะช่วยลดปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในน้ำได้อย่างยั่งยืน

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising