×

ประวิตรเปิดที่ทำการพรรคพลังประชารัฐต้อนรับคณะทูต สปป.ลาว ร่วมถกทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสองประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
05.04.2024
  • LOADING...

วันนี้ (5 เมษายน) ณ ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ​ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รวมถึง กระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ สส. จังหวัดหนองคาย, กาญจนา จังหวะ สส. จังหวัดชัยภูมิ, จำลอง ภูนวนทา สส. จังหวัดกาฬสินธุ์, ชัยมงคล ไชยรบ สส. จังหวัดสกลนคร, รัชนี พลซื่อ สส. จังหวัดร้อยเอ็ด และ วิริยะ ทองผา สส. จังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ คำพัน อั่นลาวัน เอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย และในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะในเทศกาลสงกรานต์

 

รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ภายหลังจากที่ พล.อ. ประวิตร ได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมคารวะ สอนไช สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 

 

สำหรับประเด็นการหารือในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่จะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือกับ สปป.ลาว ที่จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาและส่งเสริมด้านเกษตรกรรม การสาธารณสุข การท่องเที่ยว การค้าในภูมิภาค รวมถึงการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ที่ต้องมีแผนร่วมกันในการขับเคลื่อนไปสู่แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศร่วมกัน

 

ทั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่พรรคได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำ การดูแลรักษาป่าไม้ การจัดพื้นที่ทำกินให้กับเกษตรกร เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีความเกี่ยวโยงกับพี่น้องประชาชนโดยตรง ด้วยความมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีกันอย่างถ้วนหน้า

 

ขณะที่ คำพัน อั่นลาวัน เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย กล่าวว่า การพบปะในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญของทั้งสองประเทศ โดย สปป.ลาว มีความเชื่อมั่นที่ประเทศไทยได้ร่วมมือกันในการที่จะเดินหน้าพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาชายแดนระหว่างกันต่อไป โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือในการยกระดับการพัฒนาอย่างเข้มข้น

 

ทั้งนี้ ยังได้ชื่นชมการที่ประเทศไทยให้ความสำคัญในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาพัฒนาประเทศ  ซึ่ง สปป.ลาว ก็มีการนำไปใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ ใน สปป.ลาว เช่นเดียวกัน ถือเป็นแนวทางที่ดีและประชาชน สปป.ลาว ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยังได้เรียนเชิญ พล.อ. ประวิตร และคณะ เข้าร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ที่จัดขึ้นประจำทุกปี ณ สถานทูตลาวประจำประเทศไทย ในวันที่ 24 เมษายน 2567

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising