×

ประวิตรแถลงผลงานบริหารจัดการน้ำ เผยความสำเร็จปีที่ผ่านมาไม่มีประกาศพื้นที่ภัยแล้ง กำชับทุกหน่วยงานบริหารน้ำให้มีประสิทธิภาพ

โดย THE STANDARD TEAM
06.06.2022
  • LOADING...
ประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันนี้ (6 มิถุนายน) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เป็นประธานการแถลงผลงานการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 และการเตรียมรับมือฤดูฝน ปี 2565 โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และผู้แทนทุกหน่วยงานด้านน้ำเข้าร่วม เช่น กระทรวงมหาดไทย, กองบัญชาการกองทัพไทย, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมอุตุนิยมวิทยา, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน), กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมชลประทาน 

 

โดย พล.อ. ประวิตร กล่าวก่อนมอบนโยบาย ขอสั่งให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตน้ำประปา สำรวจแหล่งน้ำสำรองสำหรับผลิตน้ำประปา ทั้งนี้เพื่อไม่ให้การผลิตน้ำประปาต้องมาใช้น้ำจากลุ่มน้ำ ซึ่งจะทำให้การคำนวณปริมาณน้ำคลาดเคลื่อนไป รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ก็ขอให้มีแหล่งน้ำสำรองของตนเอง 

 

ทั้งนี้ในส่วนการมอบนโยบาย พล.อ. ประวิตรระบุว่า เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมอบนโยบาย 4 ข้อ ไปดำเนินการอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 

 

  1. ให้จัดทำแผนปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน และดำเนินการตามแผนติดตาม แผนเผชิญเหตุ วางแผนจัดเก็บน้ำสำรองทุกแห่งทั้งผิวดินและใต้ดินไว้ด้วย เพื่อรองรับฤดูแล้ง

 

  1. ให้ความสำคัญต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำและอนุกรรมการน้ำจังหวัด ที่แต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

 

  1. หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับบริหารจัดการน้ำทางอุทกภัยและภัยแล้ง ขอให้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ ขณะเดียวกันให้เตรียมพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับการเก็บน้ำโดยเร็ว 

 

  1. ให้สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรน้ำ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในการบริหารจัดการน้ำในชุมชน เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบต่อไป

 

พล.อ. ประวิตรย้ำด้วยว่า ในแต่ละปีมีน้ำมหาศาลถูกทิ้งลงสู่ทะเล แต่พอถึงหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำใช้ และขอให้ถอดบทเรียนความสำเร็จปีที่ผ่านมาที่ไม่มีการประกาศพื้นที่ภัยแล้ง และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising