×

พลเอก ประวิตร ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียน แสดงเจตนารมณ์ร่วมรับมือกับภัยก่อการร้ายในภูมิภาค

07.02.2018
  • LOADING...

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ได้ร่วมประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ADMM Retreat) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี ดร.เอิง เอ็ง เฮน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสิงคโปร์ เป็นประธานการประชุม

 

 

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์และความท้าทายความมั่นคงของภูมิภาค รวมถึงหารือร่วมกันในการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อดำรงเสถียรภาพความเป็นแกนกลางของอาเซียน โดยเห็นความสำคัญร่วมกันในความร่วมมือด้านการต่อต้านก่อการร้าย การเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดคิดทางทะเล และการรับมือกับความร้ายแรงของอาวุธนิวเคลียร์ ชีวะ และเคมี ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการข่าวเพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูล ติดตาม และเฝ้าระวังแก้ปัญหาการก่อการร้ายร่วมกัน โดยเน้นถึงความจำเป็นที่ต้องมีเอกภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันในฉันทามติของอาเซียน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในภูมิภาคกว่า 600 ล้านคน   

 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมรับรองแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาคอาเซียน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และความร่วมมือกับพันธมิตรนอกภูมิภาคในการรับมือกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในภูมิภาค

 

 

ต่อมา พลเอก ประวิตร ได้หารือทวิภาคีกับ พลเอก รามิซาร์ด ราชูดู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร และได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมโครงการ Our Eyes Initiative ที่อินโดนีเซียเป็นฝ่ายริเริ่ม เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข่าวสารระดับยุทธศาสตร์ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศใน 6 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และไทย

 

ต่อจากนั้น พลเอก ประวิตร ได้หารือทวิภาคีกับ ดร.เอิง เอ็ง เฮน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสิงคโปร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการฝึกและการศึกษาร่วมกันของทั้งสามเหล่าทัพในหลักสูตรต่างๆ และความร่วมมือที่สำคัญภายใต้บันทึกความเข้าใจทางทหารด้านต่างๆ

 

 

หลังจากนั้นได้พบปะพูดคุยกับ พลเอก ฉางว่านฉวน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศจีน และร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับจีนอย่างไม่เป็นทางการ โดยที่ประชุมหารือร่วมกันถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาค และขอขอบคุณจีนที่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาเซียนในการสร้างความมั่นคงกับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเห็นชอบร่วมกันในหลักการให้มีการฝึกร่วมทางทะเลกับจีนในปี 2561 โดยให้จัดตั้งคณะทำงานศึกษารายละเอียดร่วมกัน พร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นร่วมกันว่าความร่วมมือกันในการดำเนินงานของกระทรวงกลาโหมไทยและจีนในคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายจะช่วยพัฒนาและเสริมสร้างกลไกความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายให้มีประสิทธิภาพร่วมกันต่อไป

 

พลโท คงชีพ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าร่วมประชุมดังกล่าวนอกจากจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการเสริมและพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคงสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติสุขให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นตามลำดับ

 

Photo: กระทรวงกลาโหม

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories