×

พล.อ. ประวิตร ขึ้นเหนือ ขันนอตแก้น้ำท่วมน้ำแล้งให้เป็นผล สั่งเร่งขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

โดย THE STANDARD TEAM
15.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (15 กรฎาคม) พล.ท. คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร โดยมี วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ

 

พล.อ. ประวิตร ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการสาธิตขุดเจาะบ่อเติมน้ำแบบบ่อวงคอนกรีตและผลผลิตทางการเกษตรจากน้ำบาดาล รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการความร่วมมือของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ณ ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 

 

พร้อมทั้งได้มอบนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำท้องถิ่น โดยย้ำให้น้อมนำศาสตร์พระราชา ทฤษฎีแก้มลิง มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาน้ำพื้นที่ทุ่งบางระกำ ซึ่งประสบวิกฤตน้ำท่วมขังทุกปีให้เป็นผล และมอบให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อนำน้ำฝนที่ตกลงมาเติมลงสู่ใต้ดินผ่านระบบบ่อวง จำนวน 500 บ่อ ให้ทันฝนปีนี้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังและหมุนเวียนนำน้ำกลับมาใช้ในฤดูแล้ง 

 

ทั้งนี้ พล.อ. ประวิตร ได้กำชับขอความร่วมมือผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ อำเภอบางระกำ ช่วยกันดูแลทรัพย์สินของทางราชการ และกำกับควบคุมการเติมน้ำใต้ดินให้เป็นไปตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งร่วมกันใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า เพื่อให้ทุกคนมีน้ำใช้ร่วมกันอย่างเพียงพอตลอดปี

 

ต่อจากนั้น พล.อ. ประวิตร และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเร่งรัดติดตามโครงการท่อระบายน้ำคลองแยงมุมของกรมชลประทาน ซึ่งมีความสำคัญทำหน้าที่รับน้ำจากคลองสายหลัก (คลองเมน) เข้าสู่คลองแยงมุม ความยาว 2 กิโลเมตร ไปเชื่อมโยงกับคลองอีก 5 สาย ซึ่งทำหน้าที่ส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหล่อเลี้ยงพื้นที่นากว่า 16,900 ไร่ และจะทำหน้าที่หน่วงน้ำในฤดูน้ำหลาก โดยรับน้ำจากจังหวัดสุโขทัย เข้าทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวแล้ว (บางระกำโมเดล) เพื่อการเลี้ยงปลาและเก็บกักน้ำไว้เพื่อทำนาปรังต่อไป

 

ทั้งนี้ พล.อ. ประวิตร ได้กำชับให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต้องลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำชุมชน และติดตามขับเคลื่อนกำกับดูแลแก้ปัญหาน้ำในทุกพื้นที่ที่เป็นปัญหา โดยย้ำรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนทุกท้องถิ่น ในการบริหารจัดการกักเก็บและกระจายน้ำอย่างสมดุลในชุมชน เพื่อให้มีน้ำใช้ทั่วกันในทุกพื้นที่อย่างยั่งยืน

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

Close Advertising