×

ประวิตรอนุญาตระบายน้ำ 2,000 ลบ.ม./วินาที กรมชลประทานเตือน 11 จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

โดย THE STANDARD TEAM
01.09.2022
  • LOADING...
ระบายน้ำ

วันนี้ (1 กันยายน) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่น ส่งผลทำให้มีปริมาณน้ำไหลหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

สถานการณ์น้ำวานนี้ (31 สิงหาคม) เวลา 06.00 น. ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,846 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ลบ.ม./วินาที) สมทบกับแม่น้ำสะแกกรังผ่านสถานีวัดน้ำ Ct.19 จังหวัดอุทัยธานี วัดได้ 103 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ระดับ +15.89 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ระดับท้าย +13.46 ม.รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,678 ลบ.ม./วินาที 

 

คาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่าง 1,800-1,900 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสะแกกรัง สถานี Ct.19 อัตรา 100 ลบ.ม./วินาที และลำน้ำสาขาอัตรา 200 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100-2,200 ลบ.ม./วินาที การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งรวมจำนวน 200 ลบ.ม./วินาที

 

กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดย พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำไม่เกิน 2,000 ลบ.ม./วินาที แบบขั้นบันได พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร 

 

โดยปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2565 ในอัตรา 1,800-2,000 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ คลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล และตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย)

 

อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน 0.40-0.50 เมตร ในช่วงวันที่ 5-6 กันยายน 2565 ทั้งนี้ หากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 2,000 ลบ.ม./วินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ กรมชลประทานได้แจ้งเตือน 11 จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising