×

ส.ส. อีสานเพื่อไทยแถลงปม #คลับเฮ้าส์toxic แสดงความเห็นคนอีสาน เรียกร้องรัฐใช้กลไก ศธ.-ดีอีเอส ให้ความรู้ คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

โดย THE STANDARD TEAM
08.11.2021
  • LOADING...
พรรคเพื่อไทย

วันนี้ (8 พฤศจิกายน) ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย สุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพื่อไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกันแถลงข่าวกรณีมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคนอีสานในโซเชียลมีเดีย โดยประเสริฐกล่าวว่า ส.ส. ในภาคอีสานของพรรคเพื่อไทย ได้แสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวาง และมีข้อสรุปร่วมกัน 2 ประการ ได้แก่ 

 

  1. ส.ส. อีสานของพรรคเพื่อไทยเคารพในหลักสิทธิ เสรีภาพ การแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนจะต้องได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันทุกคนในพรรคยังเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน  ไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหน ทุกคนล้วนมีคุณค่าความเป็นคนโดยสมบูรณ์ ทั้งหมดคือหลักการที่เรายึดถือ

 

  1. การแสดงความคิดเห็นใน Clubhouse ที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่ประชาชนชาวอีสานกังวลใจ จนนำมาบอกกล่าวให้ ส.ส. พรรคเพื่อไทยทราบ ซึ่งพรรคเพื่อไทยเห็นว่า ในฐานะสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยทุกคนจึงมีความเป็นห่วง และต้องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชน ป้องกันความแตกแยกลุกลามในหมู่ประชาชน 

 

สุทินกล่าวว่า สิ่งที่อยากให้สังคมตระหนักคือรัฐบาลมีหน้าที่คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดูแล ไม่ปล่อยปละละเลย ป้องปราม และทำความเข้าใจให้ถูกต้อง  ท่ามกลางความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งเป็นเรื่องปกติในสังคม ทั้งนี้ การปะทะทางความคิดเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และมีผลกระทบ หากรัฐบาลเมินเฉยอาจเป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเพิ่มขึ้น 

 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีกลไกในการแก้ไขปัญหาได้ เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และกระทรวงศึกษาธิการ ควรให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เสริมวุฒิภาวะให้กับเยาวชน และผู้ปกครองช่วยสอดส่องดูแล แต่ไม่ใช่การคุกคาม อยากให้ใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น กรณีเด็ก-เยาวชน ใช้ความเมตตาและทำความเข้าใจ หากรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดข้อมูล สามารถใช้กลไกกระทรวงศึกษาธิการให้ความรู้ความเข้าใจได้ หากคึกคะนอง หรือภาวะด้านสุขภาพจิต อาจใช้กลไกกรมสุขภาพจิต แต่หากเป็นผู้ใหญ่ ก็ต้องให้ความสำคัญตามลำดับขึ้นไป

 

อดิศร เพียงเกษ สมาชิกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมี ส.ส. อีสานถึง 84 คน อยากใช้โอกาสนี้ยืนยันว่า การกล่าวหาคนอีสานตามกรณีดังกล่าว เกิดจากความไม่เข้าใจอีสานอย่างสิ้นเชิง มีข้อมูลอีกด้านที่ไม่ถูกต้อง พร้อมชี้ให้เห็นว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน อยากให้ทุกคนรักกัน และจับมือกันมุ่งสู่เป้าหมายนำประชาธิปไตยสู่ประเทศไทย

 

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส. ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในฐานะ ส.ส. อีสาน อยากใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ท้องถิ่นอีสานยังมีความภาคภูมิใจอีกมากมาย ทั้งด้านกีฬา พระพุทธศาสนา และความเจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์  มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะช่วยให้คนอีสานและคนไทยทั้งประเทศอยู่ดีกินดี เจริญขึ้นได้ทุกด้าน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising