×

ถึงคิวงูเห่าประชาชาติ ตั้งกรรมการสอบ อนุมัติ ซูสารอ ส.ส. ปัตตานี โหวตล้มญัตติตั้ง กมธ. ม.44

โดย THE STANDARD TEAM
18.12.2019
  • LOADING...
วันมูหะมัดนอร์ มะทา

วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธานการประชุมร่วมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคประชาชาติ ซึ่งเป็นการประชุมประจำสัปดาห์ โดยที่ประชุมได้หารือประเด็นปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนหลายเรื่อง เพื่อให้ ส.ส. เตรียมข้อมูลไปอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร 

 

โดยการประชุมวันนี้ได้มีการหารือประเด็นสำคัญ กรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศ และคำสั่งของ คสช. และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นไปตามอุดมการณ์และนโยบายที่ได้ประกาศกับประชาชนว่า จะต้องคัดค้านต่อต้านการรัฐประหาร แต่ปรากฏว่า มี ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้าน 11 คน เข้าร่วมเป็นองค์ประชุม และลงมติร่วมกับฝ่ายรัฐบาล ทำให้ญัตตินี้ตกไป ในจำนวนนี้มี ส.ส. พรรคประชาชาติ 1 คน คือ อนุมัติ ซูสารอ ส.ส. ปัตตานี เขต 3 ร่วมเป็นองค์ประชุมกับฝ่ายรัฐบาลด้วย

 

วันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่า “การลงมติสวนมติพรรคถือว่ามีความผิดร้ายแรง ตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานการเมืองมา 40 ปี ไม่เคยเห็นคนแบบนี้ ไม่เคยเห็นคนหักหลังพรรคตนเอง เราอาจจะเสียดายถ้าต้องเสีย ส.ส. ไป 1 คน แต่ผมเสียดายสมาชิกและอุดมการณ์มากกว่า แม้เราจะมี ส.ส. เหลือเพียงแค่คนเดียว เราก็ต้องยืนหยัดในอุดมการณ์และต้องซื่อสัตย์ต่อประชาชน เพราะคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อพรรคและประชาชน ก็อย่างที่เห็นคือ สังคมลงโทษแล้ว”

 

การประชุมพรรคประชาชาติวันนี้ อนุมัติ ซูสารอ ไม่มาร่วมประชุมด้วย จึงไม่สามารถสอบถามข้อเท็จจริงได้ว่า เหตุใดถึงร่วมเป็นองค์ประชุมกับฝ่ายรัฐบาล และโหวตงดออกเสียงในญัตติดังกล่าว การประชุมใช้เวลานานกว่า 6 ชั่วโมง ท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อเปิดโอกาสให้ อนุมัติ ซูสารอ ได้ชี้แจง และจะดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้ 

 

  • พล.ต.ท. ไพฑูรย์ ชูชัยยะ รองหัวหน้าพรรค เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  • ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู รองหัวหน้าพรรค เป็นกรรมการ 
  • อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ รองหัวหน้าพรรค เป็นกรรมการ 
  • สุดิน ภูยุทธานนท์ อดีต ส.ส. เป็นกรรมการ 
  • ธงชาติ รัตนวิชา อดีต ส.ส., อดีต ส.ส.ร. เป็นกรรมการ

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising