×

พลังประชารัฐ แกนนำรัฐบาล เตรียมดัน พ.ร.บ.คู่ชีวิต-เพศสภาพ แก้หลักสูตรแกนกลาง หนุน LGBT เท่าเทียมทุกเพศ

โดย THE STANDARD TEAM
20.06.2019
  • LOADING...

ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส. กทม. เขตบางซื่อ-ดุสิต ในฐานะประธานกรรมการด้านนโยบายสตรี นำกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เข้าพบหารือกับอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรค ประกอบด้วย รัฐชยุตม์ รุ่งจารุพันธ์ และณริช ผลานุรักษา เพื่อให้ช่วยผลักดันนโยบายสร้างความเท่าเทียมให้แก่กลุ่มหลากหลายทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม ในฐานะที่พรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล เพราะปัจจุบันบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ยังคงประสบปัญหาทางสังคมอย่างมากมาย เพราะไม่มีกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครองให้ประชาชนกลุ่มนี้ เช่น การไม่สามารถจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การไม่สามารถเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ และแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎร์ได้ และการถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและประกอบอาชีพ

 

ดังนั้นจึงอยากให้พรรคพลังประชารัฐ ช่วยผลักดันร่าง พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต ซึ่งอยู่ในชั้นกฤษฎีกา ให้ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้โดยเร็ว เพราะหากสำเร็จจะเป็นกฎหมายที่ดีที่สุด และเป็นประเทศแรกในเอเชีย นอกจากนี้อยากให้มีการแก้ไขหลักสูตรแกนกลางของการเรียนการสอนเกี่ยวกับสุขศึกษาและพลศึกษา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเพศศึกษาให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับ และเคารพความแตกต่างทางเพศทุกมิติ รวมถึงการเดินหน้าร่าง พ.ร.บ.เพศสภาพ ที่กำลังรอคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กรมกิจการสตรีดำเนินการต่อให้สำเร็จโดยเร็ว รวมถึงให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ เพราะกฎหมายเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการผลักดันจากรัฐบาลชุดใหม่

 

ด้านอุตตม กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐ ยินดีที่จะร่วมผลักดันข้อเสนอของสมาคมฟ้าสีรุ้งให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะร่างกฎหมายต่างๆ เพื่อความเท่าเทียมของบุคคลทุกเพศสภาพในสังคม ให้เกิดเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามหลักสากล เพราะพรรคให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งทันทีที่รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของพรรคพลังประชารัฐเข้าไปทำงาน ก็จะเริ่มผลักดันข้อเรียกร้องเหล่านี้ทันที

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories