×
393937

ส.ส. กรุงเทพฯ พปชร. ขอผู้แทนฯ ร่วมผลักดันกฎหมายความปลอดภัยผู้หญิง เพื่อสอดคล้องโลกปัจจุบัน

โดย THE STANDARD TEAM
02.09.2020
  • LOADING...

วันนี้ (2 กันยายน) ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส. กทม. เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ ได้อภิปรายสนับสนุนและตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม ต่อรายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่า ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ถูกหล่อหลอมด้วยศีลธรรม จริยธรรม แต่น่าแปลกตรงที่ว่า ผู้หญิงเรากลับไม่รู้สึกถึงความปลอดภัย เพราะต้องคอยหวาดระแวงเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ดังนั้นการให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลและการโอบอุ้มจากครอบครัวและคนใกล้ชิด ตลอดจนกระบวนการทางกฎหมายในการสืบสวนสอบสวนในประเด็นอ่อนไหวเช่นนี้ ได้คำนึงถึงผลกระทบทางจิตใจของเหยื่อหรือผู้โดนกระทำหรือไม่อย่างไร

 

ธณิกานต์กล่าวด้วยว่า ในรายงานของคณะกรรมาธิการฯ ได้นำเสนอการแก้ไขกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง คำถามคือ ส.ส. จะสามารถร่วมกันผลักดันให้เข้าสู่ขั้นตอนการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายใหม่ให้ครอบคลุมและสอดคล้องบริบทโลกปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร เช่น ประเด็นการคุกคามทางเพศ ซึ่งจัดเป็นความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ในความผิดเกี่ยวกับคดีทางเพศ มาตรา 397 วรรค 2 ที่ระบุว่า การกระทำอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข้อสังเกตเพิ่มเติมที่นำมาสู่การแก้ปัญหาอย่างเข้าใจและนำสู่การดูแลความปลอดภัยของผู้หญิงคือ สังคมได้เข้าใจอย่างไรบ้างเกี่ยวกับผลกระทบจากการคุกคามทางเพศ ซึ่งนับเป็นเรื่องใหญ่ของผู้หญิง ที่ในหลายเคสไม่ได้รับการดูแลเยียวยาในระดับจิตใจ เกิดผลกระทบมากมายในการดำรงชีวิตที่เหลืออยู่ แล้วเหตุใดจึงจัดเป็นความผิดลหุโทษ นอกจากนี้การคุกคามทางเพศได้ครอบคลุมประเด็นไหนอย่างไรบ้าง และนิยามควรเป็นอย่างไร

 

“ปัญหาผู้หญิงไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นปัญหาต่อเนื่องยาวนานในหลายประเด็น ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะร่วมกันผลักดันให้ผู้หญิงไทยทุกคนรู้สึกปลอดภัยในประเทศของเราเอง เพราะถ้าผู้หญิงรู้สึกปลอดภัย ก็เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดว่าสังคมของเราปลอดภัย ในฐานะ ส.ส. ที่สามารถขับเคลื่อนด้านนิติบัญญัติ จึงเห็นว่าถ้าสามารถผลักดันร่างกฎหมายคุ้มครองดูแลผู้หญิงอย่างเป็นรูปธรรม ก็จะนำไปสู่สังคมที่ปลอดภัยได้” ธณิกานต์ระบุ

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories