×

บอร์ด PPP สั่งสอบสัญญา ‘THAI-AOT’ หลังพ้น รสก. ย้ำแผนฟื้นฟูเสร็จ ธ.ค. นี้

โดย efinanceThai
30.10.2020
  • LOADING...
PPP สั่งสอบสัญญา THAI AOT ฟื้นฟุ

บอร์ด PPP ไฟเขียวตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ THAI หลังพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะข้อสัญญาร่วมลงทุนรัฐ-เอกชนกับ AOT ด้านแผนฟื้นฟู THAI เสร็จเดือนธันวาคม 2563 พร้อมอนุมัติโครงการรวมมูลค่ากว่า 19,000 ล้าน

 

ประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (บอร์ด PPP) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ PPP ว่า บอร์ด PPP มีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบข้อสัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ภายหลังจาก การบินไทยพ้นสภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว

 

“เราตั้งขึ้นมาเพื่อดูสัญญาต่างๆ ระหว่าง AOT และ THAI ว่าปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุน PPP หรือไม่ มีสัญญาใดบ้างที่เข้าหลักเกณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างเช่น การเช่าพื้นที่กับ AOT เคาน์เตอร์ เป็นต้น ส่วนการทำแผนการฟื้นฟูนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้” ประภาสกล่าว

 

สำหรับสาเหตุที่จะต้องมาดูในเรื่องข้อสัญญา เนื่องจากที่ผ่านมา THAI เป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ปัจจุบันพ้นสภาพแล้วและเป็นเอกชน 100% ดังนั้นจึงต้องมาดูในข้อสัญญาในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ว่ามีสัญญาใดบ้างที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

 

ชาญวิทย์ นาคบุรี ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมวันนี้ บอร์ด PPP ยังอนุมัติโครงการรวมมูลค่ากว่า 19,000 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost มูลค่าเงินลงทุนรวม 18,961 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มูลค่ารวม 16,096 ล้านบาท ในรูปแบบการให้เอกชนบริหารจัดการโดยให้สัมปทาน

 

โดย กนอ. จะมอบสิทธิแก่เอกชนเข้าใช้ทรัพย์สินเดิมของโครงการและดำเนินโครงการ ทั้งนี้ เอกชนจะเป็นผู้รับผิดชอบการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด โดยภาครัฐไม่มีภาระการลงทุนในโครงการ ตลอดระยะเวลาร่วมลงทุน 30 ปี เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียง

 

สำหรับโครงการท่าเทียบเรือดังกล่าวที่ต้องดำเนินการนั้น เนื่องจากบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด (TTT) จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนั้นจะต้องเร่งดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนที่สัญญาเดิมจะสิ้นสุดลง เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินการ

 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ของกรมการขนส่งทางบก มูลค่ารวม 2,865 ล้านบาท โดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุนค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนค่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า อุปกรณ์สำนักงานและส่วนประกอบ และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ รวมถึง O&M ทั้งหมด ตลอดระยะเวลาโครงการ 15 ปี เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งระหว่างประเทศบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน

 

รวมถึงเชื่อมต่อระบบการขนส่งจากทางถนนไปสู่ทางรถไฟ โดยให้ไปพิจารณาผลตอบแทนของรัฐอย่างรอบคอบในขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน รวมถึงการขอรับสิทธิประโยชน์ BOI

 

ขณะเดียวกัน บอร์ด PPP ยังเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองและแนวทางปฏิบัติภายใต้ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 ในเรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาใช้การคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูล รวมถึงแนวทางการพิจารณาความสำคัญของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000-5,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกฎหมายลำดับรองที่ใช้สำหรับการจัดทำและดำเนินโครงการครบถ้วน

 

ชาญวิทย์กล่าวว่า ส่วนโครงการรถไฟสายต่างๆ มีความคืบหน้าไปมากแล้ว และที่อยู่ระหว่างการดำเนินการคือ รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ซึ่งขณะนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อยู่ระหว่างดำเนินการต่างๆ

 

ลักษณะธุรกิจของ THAI เป็นสายการบินแห่งชาติที่ดำเนินธุรกิจกิจการการบินพาณิชย์ ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยแยกการบริหารออกเป็นธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสายการบิน และกลุ่มกิจการสนับสนุนการบินและการขนส่ง

 

รายงาน: ภัทราภรณ์ เกียรตินันท์ 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising