×
400532

จับตา เลื่อนลงมติแก้ รธน. หรือไม่ หลังมีการเสนอตั้งกรรมาธิการร่วม ส.ส.-ส.ว. ศึกษาการแก้ รธน.

โดย THE STANDARD TEAM
24.09.2020
  • LOADING...

THE STANDARD ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของที่ประชุมรัฐสภาก่อนการลงมติในญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีรายงานข่าวจากสมาชิกรัฐสภาว่าบรรยากาศค่อนข้างชุลมุน เพราะมีการเสนอให้มีการตั้งกรรมาธิการ 3 ฝ่ายเพื่อพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการในวาระแรก ซึ่งอาจต้องใช้เวลาศึกษาในช่วงปิดสมัยประชุม 1 เดือน

 

ทั้งนี้อาศัยข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่ 121 ซึ่งเปิดช่องให้การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่ 1 นั้น เพื่อประโยชน์แก่การวินิจฉัยที่ประชุมรัฐสภาจะต้ังคณะกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการในวาระที่ 1 ก็ได้

 

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนวทางนี้ยังอยู่ระหว่างเจรจาตกลงกัน โดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคที่ไม่เห็นด้วย เพราะจะเป็นการดึงเวลาและเพิ่มวิกฤตการเมืองที่มีอยู่ ขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่รับข้อเสนอนี้ เพราะหากจะศึกษาก็สามารถทำได้ในขั้นตอนของวาระ 2

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories