×

พรเพชร นำ ส.ว. และข้าราชการแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันฯ ร้องเพลง อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี

โดย THE STANDARD TEAM
22.10.2020
  • LOADING...
พรเพชร นำ ส.ว. และข้าราชการแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันฯ ร้องเพลง อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี

วันนี้ (22 ตุลาคม) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสุขประพฤติ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกันใส่เสื้อเหลืองแสดงจุดยืนในการปกป้อง พิทักษ์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติ พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และเพลงอยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

 

โอกาสนี้ ประธานวุฒิสภานำคณะสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาถวายสัตย์ปฏิญาณ จะเทิดทูน พิทักษ์ และธำรงไว้ซึ่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมถึงจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นที่พึ่งของประชาชน อีกทั้งจะสนองเบื้องพระยุคลบาทด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories