×

สมเด็จพระสันตะปาปาเตรียมเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 20-23 พฤศจิกายนนี้ ตามคำเชิญรัฐบาล

โดย THE STANDARD TEAM
13.09.2019
  • LOADING...
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส จะทรงเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายนนี้ ตามคำเชิญของรัฐบาลและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เวลา 14.00 น. วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ ​อาร์ชบิชอป พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตแห่งสันตะสำนัก นครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย และพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้ทราบว่า 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขสูงสุดของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงตอบรับคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยจะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีความโสมนัสยิ่งที่การเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยครั้งนี้เป็นการจาริกเพื่อสันติภาพ และเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา พระองค์จะประกอบพิธีมิสซาแบบสาธารณะ 2 ครั้ง สำหรับบรรดาคริสตชนคาทอลิกทั่วประเทศ และสำหรับบรรดาเยาวชน 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเป็นพระสันตะปาปาลำดับที่ 266 มีพระนามเดิมว่า ฮอร์เก มาริโอ แบร์โกลิโอ ประสูติเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2479 ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา 

 

สำหรับตำแหน่งสำคัญทางศาสนาก่อนได้รับเลือกขึ้นเป็นพระสันตะปาปา พระองค์ทรงได้รับแต่งตั้งจากนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา ให้ดำรงตำแหน่งอาร์ชบิชอปแห่งเขตศาสนปกครองกรุงบัวโนสไอเรส และต่อมาได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระคาร์ดินัล เมื่อปี พ.ศ. 2544

 

ตำแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปานั้น มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานประมาณสองพันปี คือผู้สืบทอดตำแหน่งของนักบุญเปโตร (เซนต์ปีเตอร์) ที่ได้รับอำนาจสืบทอดมาจากพระเยซูคริสตเจ้า ทรงเป็นผู้แทนของพระเยซูคริสตเจ้าบนโลกนี้ นอกนั้นยังถือว่าพระสันตะปาปาคือบิชอปแห่งกรุงโรม

 

​สำหรับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ปรากฏหลักฐานว่ามิชชันนารีคณะโดมินิกันได้เข้าสู่ประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 

 

โดยการเยือนระหว่างประมุขแห่งรัฐระหว่างราชอาณาจักรไทยและสันตะสำนักแห่งนครรัฐวาติกันนั้นมีขึ้นครั้งแรกเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 13 ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินทวีปยุโรปเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2440

 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดำเนินมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 11 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2477

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินมาเข้าเฝ้านักบุญยอห์นที่ 23 พระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2503

 

​สำหรับการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปานั้นเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ นักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2527

 

​ในการเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งนี้เป็นการเสด็จเยือนไทยครั้งแรกในรอบ 35 ปี สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงประกอบศาสนกิจ อีกทั้งทรงเยี่ยมเยียนคริสตชนในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ก่อนที่จะเสด็จต่อไปเยือนประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 23-26 พฤศจิกายน โดยจะเสด็จเยือนกรุงโตเกียว เมืองนางาซากิและฮิโรชิมา ทั้งนี้กำหนดการต่างๆ ของการเสด็จเยือนโดยละเอียดจะประกาศให้ทราบต่อไป 

 

​ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรคาทอลิกจำนวนเกือบ 4 แสนคน จากประชากรทั้งประเทศจำนวนทั้งสิ้น 69 ล้านคน และมี 11 เขตศาสนปกครอง (มิสซัง)

 

ภาพ: Tiziana Fabi / AFP / Getty Images

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising